Regelgeving

Bij het werken aan of op de metro- en trambaan van de RET zijn speciale regels van toepassing. De RET streeft er naar deze informatie actueel te houden, maar zij is niet aansprakelijk voor fouten op deze pagina. Neem bij twijfel contact op met uw opdrachtgever. 

Afkorting

Versie

Datum

Railveiligheid Tram

Voorschrift Veilig Werken
Tram (railAlert)

VVW-Tram

   1.1

oktober
2015 

Regeling Werken
Trambaan

Aanvulling op VVW-Tram geldig bij RET 

RWT

   1.3

maart 2017 

Reglement Tram

RegT

1.0

maart 2017

Railveiligheid Metro

Reglement RandstadRail

Reg RR

   2.0

juni 2013

Procedureboek
RandstadRail

-

   2.1   

april 2014

Catalogus werkplekbeveiliging metro

-

   1.0

december 2016

Reglement Metro 

Reg M

   1.0

juni 2013

Procedureboek Metro 

-

   1.1

november
2015

Toelatingseisen Railwerkvoertuigen Metro

-

   3.0

mei 2017

Verklaring Railwerkvoertuig Aannemer

-

   -

mei 2017

Normblad Tijdelijke Snelheidsbeperkingen

-

   1.0a

juli 2012

 

Aanvullende eisen
veiligheidspersoneel

1.10

augustus 2016

Elektrotechnische veiligheid

Elektrotechnisch
Veiligheidshandboek

EVH

     3

december 2013

Sporenplan metro

Erasmuslijn en Calandlijn

6.04.27.1

-

september 2016

Hofpleinlijn en Zoetermeerlijn

6.02.06.6

-

januari 2017

Hoekselijn

6.05.58.3

-

januari 2017

 

Laatst bijgewerkt: juni 2017.

Toelichting

Lees ook de toelichting op de regelgeving.