Financiën

Jaarverslagen

Het jaarverslag is de financiële verantwoording van de RET.  Naast het voorwoord van de algemeen directeur, worden het verslag van de Raad van Commissarissen en de financiële cijfers gepresenteerd. Tevens wordt het gevoerde beleid uitgelegd.

Corporate governance

De corporate governance-structuur van de RET bestaat uit de directie en de Raad van Commissarissen. De directie van de RET is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie op een transparante wijze. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken in de vennootschap en het terzijde staan van de directie. Om deze taak mede te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen een auditcommissie ingesteld.

Lees verder