Uitloop werkzaamheden Hoekse Lijn

14 december 2017

Door tegenvallers zal de metro naar Hoek van Holland in het najaar van 2018 gaan rijden.

Door bestaande en nieuwe tegenvallers in de planning van de ombouwwerkzaamheden van de Hoekse Lijn tot metrolijn, heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) besloten dat de metro naar Hoek van Holland in het najaar van 2018 zal gaan rijden. Lees meer over de achtergronden en oorzaken van deze vertraging in de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad op de website van de gemeente Rotterdam.

Vervangend vervoer

Voor reizigers betekent dit dat ze langer zijn aangewezen op het vervangend busvervoer dat de RET verzorgt. De RET betreurt de vertraging en zal vanzelfsprekend ook in deze periode het vervangend busvervoer op het traject van de Hoekse Lijn verzorgen met buslijnen 711 t/m 714 en 156. Buslijn 712 zal vanaf 8 januari 2018 in de spits vaker gaan rijden: van acht keer per uur volgens vaste dienstregeling tot maximaal 12 keer per uur. Om reizigers tegemoet te komen zet de RET een aantal tegemoetkomingen en acties in.

RET in 2012 financieel gezond RET presenteert zich als werkgever ti...