Spoorvernieuwing Oostplein/ Oostzeedijk

Van 10 april 2017 t/m  02 juli 2017  |  Laatste update 16 mei 2017

Van 10 april t/m 14 mei 2017 werkt de RET aan de vernieuwing van de tramsporen op het Oostplein en van 15 mei t/m 2 juli op de Oostzeedijk.

Waarom voert de RET werkzaamheden uit?

Na jaren van intensief gebruik zijn de tramsporen aan vervanging toe. Door deze te vervangen zorgen we ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Wat gebeurt er precies?

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Op het Oostplein wordt in drie fasen gewerkt en op de Oostzeedijk in vier verschillende fasen:

Oostplein

  • Fase 1: (10 t/m 16 april) Oostplein ter hoogte van het gemaal, vernieuwing tramsporen en voorbereidende werkzaamheden voor fase 2;
  • Fase 2: (17 april t/m 14 mei) Oostplein, vernieuwing tramsporen en verkeersregelinstallaties;
  • Fase 3: (15 t/m 23 mei) Bovenleiding-werkzaamheden Oostplein. Geen afsluiting;

Oostzeedijk

  • Fase 4: (22 t/m 31 mei) Afsluiting van de Oostzeedijk tussen Slaak en Admiraliteitstraat,  vernieuwing tramsporen;
  • Fase 5a: (1 t/m 15 juni) Afsluiting van de Oostzeedijk tussen Admiraliteitstraat en uitrit Parkeergarage kantoorgebouw De Admiraliteit,  vernieuwing tramsporen;
  • Fase 5b: (15 t/m 25 juni) Afsluiting van de Oostzeedijk tussen uitrit Parkeergarage kantoorgebouw De Admiraliteit en Willem Ruyslaan,  vernieuwing tramsporen.
  • Fase 6: (26 juni t/m 2 juli) Restwerkzaamheden Oostzeedijk, incusief bovenleiding-werkzaamheden Oostzeedijk. Geen afsluiting.
Wij wonen in de buurt. Wat betekent het voor ons?

Het vernieuwen van de tramsporen, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder veroorzaken. Daarnaast rijden de trams met een aangepaste dienstregeling en route en krijgt het verkeer te maken met omleidingen.
Uiteraard doen wij ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Gevolgen voor het verkeer
Fase 4, 5a, 5b: 15-05-2017 / 26-06-2017
Verkeersregelinstallaties
In fase 2 (van 17 april tot en met 14 mei) werkt de gemeente Rotterdam aan de vernieuwing van de verkeersregelinstallaties van het Oostplein.

Openbaar vervoer

Van maandag 10 april tot en met zondag 2 juli rijden diverse tramlijnen, waaronder tram 21 en 24 via een omleiding. Houd rekening met overstappen en extra reistijd om uw eindbestemming te bereiken.

Omleidingen Nieuwbouw RET remise Kleiweg Nieuwbouw RET remise Kleiweg