Spoorvernieuwing Tram Nieuwe Binnenweg

Van 04 juli 2017 t/m  15 juli 2017  |  Laatste update 21 augustus 2017

Van 4 september tot en met 13 november werkt de RET aan de vernieuwing van de tramsporen op de Nieuwe Binnenweg, tussen de van Speyckstraat en het Eendrachtsplein en aan de bovenleiding.

Waarom voert de RET werkzaamheden uit?

Door de tramsporen te vervangen zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Daarnaast wordt tramhalte Bloemkwekersstraat toegankelijker gemaakt.

Wat gebeurt er precies?

Van 4 september tot en met 13 november werkt de RET tussen 07.00 uur tot 22.00 uur aan de tramsporen en bovenleiding op de Nieuwe Binnenweg. Daarnaast wordt tramhalte Bloemkwekersstraat toegankelijker gemaakt. De werkzaamheden kunnen verkeers- en geluidshinder veroorzaken. Daarnaast worden sporadisch in de nacht werkzaamheden verricht aan de bovenleiding.Tramreizigers kunnen te maken krijgen met gewijzigde dienstregelingen en routes. 


Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • De tramsporen op de Nieuwe Binnenweg tussen de Josephstraat en het Eendrachtplein worden vernieuwd.
  • De bovenleidingmasten op de Nieuwe Binnenweg tussen het Eendrachtplein en de ’s Gravendijkwal worden vervangen.
  • Halte Bloemkwekersstraat wordt toegankelijker gemaakt. De halte aan de zuidzijde van de straat verschuift en komt te liggen ter hoogte van Nieuwe Binnenweg 70 tot 86. Om een gelijkvloerse instap te kunnen bieden vervallen hier permanent zes parkeerplekken.
  • Werkzaamheden met hoge geluidsintensiteit worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd.
  • Het vervangen van de bovenleidingmasten wordt grotendeels in de avond/nacht uitgevoerd. Wij verwachten bij deze werkzaamheden niet meer dan 3 à 4 verschillende avonden/nachten gedurende de periode van 4 september – 13 november op dezelfde plek bezig te zijn.
Wij wonen in de buurt. Wat betekent het voor ons?

Het vernieuwen van de tramsporen, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder veroorzaken. Daarnaast rijden de trams met een aangepaste dienstregeling en route en krijgt het verkeer te maken met omleidingen.

Uiteraard doen wij ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.


Verkeer

Tijdens de gehele periode van de werkzaamheden is de Nieuwe Binnenweg open voor verkeer in de richting van het Eendrachtsplein. De rijbaan wisselt ten tijde van de werkzaamheden. In de richting van de Mathenesserlaan krijgt het verkeer te maken met omleidingen.

Langs het gehele werkterrein wordt een parkeerverbod ingesteld gedurende de werkzaamheden. De parkeervakken langs de open rijbaan kunnen wel gebruikt worden voor bevoorrading.
Openbaar vervoer

Van 4 september tot en met 12 november rijdt tram 4 een omleidingsroute. Vanuit Rotterdam Centraal rijdt de tram via de haltes Kruisplein (op de West-Kruiskade), Tiendplein, 1e Middellandstraat, Claes de Vrieselaan en Heemraadsplein naar de halte Ruilstraat om de normale route weer te vervolgen naar het Marconiplein vice versa. Kijk voor uitgebreide reisinformatie en actueel reisadvies op www.ret.nl/omleidingen.

Nieuwbouw RET remise Kleiweg Nieuwbouw RET remise Kleiweg