Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap. Daarnaast staan de commissarissen de directie terzijde met advies. Gezamenlijk bezitten ze de benodigde expertise en brede deskundigheid.

De gewenste omvang en samenstelling van de raad is beschreven in de profielschets Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal 12 jaar aanblijven.

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, heeft de raad een auditcommissie ingesteld. De Raad van Commissarissen (RvC) en de auditcommissie (AC) hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC reglement en het AC reglement.

Leden Raad van Commissarissen

 

Prof. dr. Tineke Bahlmann (1950)

Voorzitter

Commissaris sinds: 20 oktober 2015
Huidige zittingstermijn: 2015 - 2019
Hoofdfuncties: 
Hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Utrecht
Organisatieadviseur

Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen Maasstad Ziekenhuis 
Lid Raad van Commissarissen Stedin N.V. 
Lid Raad van Advies en audit committee Sociale Verzekerings Bank SVB
Voorzitter Raad van Toezicht Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Max Havelaar
Lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap 
Lid Raad van Toezicht NAGA Amsterdam 

Drs. Mirjam Nouwen (1958)

Vicevoorzitter

  
Commissaris sinds: 1 oktober 2015
Huidige zittingstermijn: 2015 - 2019
Hoofdfunctie: Adviespraktijk (corporate) finance

Nevenfuncties:
Vicevoorzitter Raad van Toezicht AvroTros en voorzitter audit committee
Lid Raad van Commissarissen AEB Amsterdam en voorzitter audit committee
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Hypotheken Fonds (NHF)
Voorzitter Raad van Commissarissen Moonen Packaging Group B.V.
Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.
Voorzitter Bestuur J.C. Ruigrok Stichting
Lid Bestuur Stichting Derdengelden YourGift Cards

Mr. V. van der Chijs (1960)

  
Commissaris sinds: 1 februari 2011
Huidige zittingstermijn:  2015-2019
Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente

Nevenfuncties (professioneel):
Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep BV
Vice voorzitter European Consortium of Innovative Universities
Lid VSNU en Stuurgroep internationalisering
Voorzitter Dagelijks Bestuur 4TU.Federatie
Lid Raad van Advies Van Berlo Industries

Nevenfuncties (maatschappelijk):
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
Voorzitter Raad van Toezicht Kennisland
Lid Dagelijks Bestuur Twente Board

Karin C.J.E. Bax (1969)


Commissaris sinds: 1 juli 2017
Huidige zittingstermijn: 2017 – 2021
Hoofdfunctie: Change Manager HEINEKEN International