Tramwerkzaamheden RET 2019

Met negen tramlijnen, 200 kilometer spoor en evenzoveel wissels in Rotterdam en omgeving heeft de RET altijd wel ergens in de stad een stuk spoor te vervangen. Dit jaar alleen al voert de RET tien spoorvervangingen voor de tram uit, waarvan een aantal op belangrijke verkeersaders. Voor onze reizigers betekent dat, dat er soms sprake is van een omleiding of extra reistijd. Ook voor omwonenden en ondernemers kan een spoorvervanging veel impact hebben. Op allerlei manieren doen we er alles aan de overlast te beperken. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we met de tram veilig kunnen blijven rijden.

Eén van de grote spoorvervangingsprojecten van de RET dit jaar is wat de RET zelf noemt de ‘Lange Lijn’, waar tram 21, 23 en 24 en buslijn 32 en 44 rijden. Andere grote tramwerkzaamheden en omleidingen vinden plaats op de Straatweg, de Kleiweg en op het Stationsplein, deze laatste zal starten in oktober en raakt vanwege de centrale ligging, het tramvervoer in de hele stad.

Kastanjeplein 2 maart- 2 juni

Van 2 maart tot en met 2 juni werken de Gemeente Rotterdam en de RET op het Kastanjeplein. Het betreft een gecombineerd project met de gemeente Rotterdam die in dit project de riolering aanpakt. Van 13 mei tot en met 31 mei werkt de RET aan de spoorvernieuwing en de gemeente vervangt van 2 maart tot en met 2 juni het riool op delen van de Kastanjesingel. De tram kan deze gehele periode tijdelijk niet rijden, er worden pendelbussen ingezet.

Eindpunt de Esch 5 juli-28 juli

Vanaf 5 juli tot 28 juli vervangt de RET de boog bij eindpunt de Esch. Er is een omleiding en er is mogelijk vervoer met een pendelbusje.

Eindpunt Burg Oudlaan 29 juli- 18 augustus

Vanaf 29 juli werkt de RET aan de vervanging van het spoor van het eindpunt bij de Burg Oudlaan

Lange Lijn 23 maart- 2 juni

Onder de projectnaam de Lange Lijn worden de tramsporen van lijn 21,23 en 24 in drie faseringen vervangen:
· Mathenesseplein/brug/dijk: Van 13 april tot en met 3 mei werkt de RET op de volgende locaties: De Mathenesserdijk, tussen de Zoutziederstraat en het P.C. Hoofdplein. De Vierambachtstraat, vanaf hoogte Van Heusdestraat, het Mathenesserplein en de Mathenesserbrug.

· 2e Middellandstraat en Vierambachtstraat: Van 23 maart tot en met 3 mei werkt de RET rondom de Heemraadssingel. Vanaf de 2e Middellandstraat, hoogte van der Poelstraat, tot aan de Vierambachtsstraat, hoogte Nozemanstraat.

· West-Kruiskade, 1e en 2e Middellandstraat en Middellandplein: Van 4 mei tot en met 2 juni werkt de RET op de West-Kruiskade, vanaf hoogte Drievriendenstraat tot aan de 's-Gravendijkwal. Gelijktijdig vernieuwt de RET de tramsporen vanaf de 1e Middellandstraat, hoogte Jan Porcellisstraat, tot aan de Heemraadssingel.

Kreekkade 3 juni-23 juni

In de maand juni werkt de RET aan het vernieuwen van de trambaan op de Kreekkade.

Straatweg 3 juni-21 juli

Van 3 juni tot en met 21 werkt de RET gefaseerd aan de vernieuwing van het tramspoor op de Straatweg, tussen Park Bijdorp en de C.N.A. Looslaan. Dit heeft consequenties voor het verkeer. Verkeer richting het centrum zal doorgang blijven vinden. Het overige zal via een omleiding rijden.

Kleiweg 19 aug-mei 2020

De RET werkt op de Kleiweg aan een stuk spoorvernieuwing. In dezelfde periode werkt de gemeente aan de riolering en de verkeerslichtinstallatie. Tramlijn 8 zal in deze periode niet rijden.

Zaagmolendrift 29 juli-15 sept

Op de Zaagmolendrift werkt de RET van 19 tot 29 september aan het vernieuwen van de trambaan.

Stationsplein Delftseplein-Poortstraat 16 sept-20 okt

Op de plek waar de tramlijnen 23, 24, 25, 7 en 8 rijden wordt een stuk tramspoor vervangen tussen 30 september en 20 oktober. Vanwege de centrale ligging zullen deze werkzaamheden zowel voor reizigers als het overige verkeer veel impact hebben. Dit project wordt in fases uitgevoerd.

Erasmusbrug Weekend van 21-22 sept & 28-29 sept

Gedurende twee weekenden zal het tramspoor aan de zuidkant van de brug vervangen worden. Het tramverkeer richting Rotterdam Zuid zal vervangen worden door pendelbussen.

Weena 21 okt-7 dec

Van 21 oktober tot en met 7 december werkt de RET aan een spoorvervanging op het Weena en een deel van de Noordsingel. In deze periode wordt ook een deel van de sporen op het Hofplein vervangen.