In 2020 raakte de coronacrisis de RET hard. Na jaren van recordgroei daalde het aantal reizigerskilometers met 45%. Ondanks de beperkingen en mede dankzij steun van de overheid bleven we rijden voor de mensen die op ons aangewezen zijn. Onze reizigers waardeerden ons met een 8 (Q1). De komende tijd werken we aan herstel en zodra dat mogelijk is aan het verantwoord verwelkomen van meer reizigers. Op de langere termijn zijn de capaciteitsuitdagingen vanwege toenemende verstedelijking en bevolkingsgroei onverminderd. Samen met onze partners zetten we ons in om hierop een antwoord te bieden.

De cijfers