Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

De RET sloot 2017 af met een financieel resultaat van € 4,7 miljoen. Het aantal reizigerskilometers is in 2017 opnieuw gestegen: met 4,5%. Het aantal socialeveiligheidsincidenten is met bijna de helft gedaald en het aantal zwartrijders blijft constant laag. De belangrijkste mijlpaal van 2017 is het hoofdlijnenakkoord van de busconcessie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag besloot tot inbesteding, zodat de Bus tot 2034 bij de RET blijft.

Bekijk het jaarverslag en jaaroverzicht van 2017 digitaal.

Ook in 2017 is het weer gelukt om winst te realiseren. Met een positief resultaat van 4,7 miljoen is het mogelijk om het bedrijf financieel gezond te houden. Het aantal reizigerskilometers is in 2017 met 4,5 procent gestegen. De punctualiteit is verder verbeterd: in 2017 reed 96% van onze metro's op tijd. De aanpak van het zwartrijden bleef ook in 2017 succesvol.