Opdrachtgevers

De RET organiseert het openbaar vervoer in het Rotterdamse deel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in opdracht van de MRDH. Daarnaast verricht de RET diensten voor de gemeente Rotterdam (ov-surveillanten en 65+-kaart) en omliggende gemeenten (65+-kaart). De RET verricht ook diensten voor andere overheidsinstellingen, zoals het studenten-ov.