Skip to content

Actie veilig verkeer West-Kruiskade en Nieuwe Binnenweg

24 augustus 2018

Actie veilig verkeer West-Kruiskade en Nieuwe Binnenweg

Op deze twee drukke Rotterdamse straten, schieten auto’s en andere verkeersdeelnemers zo vaak voor de tram langs, dat dit regelmatig leidt tot opstoppingen, noodremmen en ongelukken. Het om geparkeerde auto’s heenrijden en plotseling stoppende auto’s zijn de voornaamste oorzaak. De drie samenwerkende partijen spreken verkeersdeelnemers aan op hun gedrag en de politie en de handhavers van de gemeente delen boetes uit. Het doel: betere verkeersveiligheid voor iedereen en minder vertragingen voor tramreizigers. “Weggebruikers zijn zich niet altijd bewust van de aanwezigheid van trams”, zegt Willem Knoops, sectiechef Tram bij de RET.” Trambestuurders rapporteren regelmatig aan hem dat auto’s en fietsers nog even over de trambaan heen langs stilstaande auto’s schieten. “Daarbij realiseren ze zich soms niet dat er een tram aankomt. Daarnaast zien we dat auto’s vaak plotseling stilstaan. Dit levert gevaarlijke situaties op, want een tram heeft met een kleine veertig ton een langere remweg dan fietsers en auto’s. Die staat niet 1-2-3 stil.”

Tram heeft lange remweg

Dit gevaarlijke verkeersgedrag leidt tot veelvuldige noodremmingen en vertragingen. “Tussen 2010 en juni 2018 vonden meer dan honderd aanrijdingen met trams plaats op de Nieuwe Binnenweg en de West-Kruiskade”, vertelt Knoops. “Dat aantal willen we terugdringen. Hetzelfde geldt voor noodremmingen, waarbij reizigers en de bestuurder soms van hun stoel gelanceerd worden. Een noodrem kan een ernstig ongeluk voorkomen, maar kan ook in de tram zelf voor gewonden zorgen. Alle weggebruikers moeten op deze straten extra goed omkijken als ze over de trambaan rijden en automobilisten moeten ervoor zorgen dat de tram vrijbaan heeft. Dat betekent geen plotselinge stops en onverwachte uitwijkmanoeuvres.” Wethouder Wijbenga (o.a. Handhaving): “Vanuit de gemeente werken we graag mee aan de handhavingsactie. Gevaarlijk gedrag in het verkeer leidt tot ongelukken, dat kunnen en mogen wij niet accepteren. Daarom ben ik ook heel blij dat de politie en RET samen met ons de handen ineen slaan om hierop te handhaven.”

Vervolg op de actie van 4 augustus

Op 4 augustus hebben de RET, politie en gemeente ook gezamenlijk actie gevoerd. Toen lag de nadruk op waarschuwen, op zaterdag 25 augustus staat handhaven centraal. Daarbij kunnen ook boetes worden uitgeschreven. Kort stilstaan voor laden, lossen of iemand afzetten mag, maar bijvoorbeeld wachten op boodschappen niet. De boete daarvoor bedraagt € 95,-. En snel de trambaan op schieten als er een tram aankomt, betekent dat je de tram geen voorrang verleent en wordt beboet met € 230,-.

Om de verkeerssituatie op de West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg blijvend onder de aandacht te brengen, blijven deze straten ook na 25 augustus een aandachtspunt voor de gemeente, RET en politie.