Skip to content

AED op ieder metrostation

15 mei 2018

AED op ieder metrostation

Je staat op het metrostation en iemand krijgt het aan zijn of haar hart, wat doe je? Op alle metrostations in Rotterdam hangen AED apparaten waarmee je ook zonder EHBO diploma iemands leven kan redden. Met behulp van gesproken berichten helpt dit apparaat je om de juiste handelingen te verrichten als iemand een hartaanval heeft gehad. Dinsdag 15 mei kregen reizigers op Rotterdam CS van de Hartstichting en RET een demonstratie hoe dit werkt.

AED’s op alle stations

Sinds dit jaar zijn alle metrostations van de RET voorzien van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Alle RET- medewerkers op de stations (servicemedewerkers, OV-surveillanten, Controleurs/Boa’s) zijn opgeleid om in het geval van nood hulp te verlenen. De AED’s zijn voor iedereen toegankelijk en ook aangemeld bij het landelijke oproepsysteem. Als burgerhulpverleners worden opgeroepen, krijgen ze ook een melding waar de dichtstbijzijnde AED hangt.

6-minuten zone

De Hartstichting wil van Rotterdam een 6-Minutenzone maken, omdat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn. Als een omstander binnen 6 minuten 112 belt, start met reanimeren en met behulp van een AED een schok toedient, stijgt de kans op overleven aanzienlijk. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en een reanimatiecursus heeft gedaan kan zich aanmelden als burgerhulpverlener bij de Hartstichting. Je wordt dan aangemeld bij een oproepsysteem en bij een hartstilstand in de buurt krijg je via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te gaan. Interesse? Kijk dan op de website van de Hartstichting