Skip to content

Hoekse Lijn tot aan strand

15 augustus 2018

Hoekse Lijn tot aan strand

Het spoor van de Hoekse Lijn mag worden doorgetrokken tot op korte afstand van het strand in Hoek van Holland. Ook kan bij dat strand een nieuw eindstation worden gebouwd. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dit vandaag besloten, nadat er bezwaren waren gemaakt tegen het bestemmingsplan van de gemeente.

Rechtstreekse metroverbinding

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag besloten dat de gemeente Rotterdam de ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan Spoorverlenging Hoekse Lijn correct heeft uitgevoerd. Er was namelijk bezwaar gemaakt tegen het plan, onder meer door omwonenden.

Volgens hen maken strandgangers maar een beperkt deel van het jaar gebruik van de metroverbinding en zijn er alternatieven (zoals pendelbussen). Door het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak hoeft de gemeenteraad niet te kiezen voor deze alternatieven: er is overtuigend aangetoond dat alleen een metroverbinding voldoende capaciteit heeft voor drukke stranddagen.
De metroverbinding heeft als voordeel dat strandgangers rechtstreeks naar Hoek van Holland kunnen reizen en niet hoeven over te stappen.
Daarnaast hadden bezwaarmakers voorgesteld om de metro (deels) verdiept aan te leggen en niet gelijkvloers. Dit voorstel is van tafel: de metrolijn wordt gelijkvloers.

Richten op de toekomst

Door de uitspraak wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de spoorverlenging Hoekse Lijn worden gerealiseerd. De gemeente Rotterdam heeft hierop verheugd gereageerd en richt zich op de volgende fasen van de plannen.
Vanuit de RET kijken we ernaar uit om onze reizigers in de toekomst echt tot op het strand van Hoek van Holland te kunnen brengen.

Bouw

Dit betekent niet dat de bouw van het laatste spoor en metrostation, direct start. De focus van het project Hoekse Lijn ligt nu eerst op het afronden van het traject van Schiedam Centrum tot Hoek van Holland Haven. Totdat het eindstation Hoek van Holland Strand een feit is, rijdt de RET met bussen tussen Hoek van Holland Haven en het strand.

Meer informatie over de spoorverlenging Hoekse Lijn is te vinden op hoekselijn.mrdh.nl

*de gebruikte afbeelding is een artist impression