Metropoolregio besluit tot inbesteden bus HTM en RET

19 mei 2017

Metropoolregio besluit tot inbesteden bus HTM en RET

HTM en RET blijven ook na december 2019 het busvervoer verzorgen in respectievelijk Den Haag en Rotterdam. Dit hebben de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 mei 2017 besloten. De komende periode werken de partijen de nieuwe busconcessies tot in detail uit. Medio juli 2018 wordt op basis van deze uitwerking het gunningsbesluit genomen.

Marc Rosier, portefeuillehouder Middelen van de Vervoersautoriteit MRDH: 'Samen met mijn collega’s Lennart Harpe en Dick van Sluis hebben wij goede afspraken gemaakt met HTM en RET. Er ligt een ambitieus en realistisch plan voor schone bussen, wij krijgen busvervoer dat past bij de reiziger met de focus op een hoge klantwaardering. Kortom: wij krijgen waar voor ons geld.'

Pedro Peters, algemeen directeur RET, is apentrots: ‘Geweldig nieuws! Het betekent voor reizigers dat wij tot 2034 het busvervoer in de regio Rotterdam blijven verzorgen en geeft daarmee ook zekerheid voor de werkgelegenheid bij de RET voor 800 collega’s van de bus! De RET blijft -ook in de toekomst- een integraal vervoersbedrijf. Dat was de opdracht waar ik 12 jaar geleden mee begon. De bus inbesteding zie ik dan ook als de kroon op ons werk, zo vlak voor mijn pensioen.’

Jaap Bierman, algemeen directeur HTM: 'Wij zijn ook gelukkig met de inbesteding en zullen laten zien dat een OV-bedrijf in overheidshanden wel degelijk innovatief kan zijn. Zo heeft HTM als oudste trambedrijf van Nederland alle expertise in huis om elektrische bussen in de komende jaren geleidelijk en succesvol te introduceren. Net zoals we dat in de afgelopen jaren deden met de modernste stadstram in ons land. Vooruitlopend hierop laten we binnenkort in Den Haag het eerste prototype zien van een elektrische bus die zichzelf binnen een paar minuten oplaadt aan de bovenleiding van onze tram. De inbesteding van deze twee concessies maakt intensivering van de samenwerking mogelijk in het belang van de reiziger tussen RET en HTM. Zoals inkoopvoordelen door schaalgrootte, uitwisseling van kennis en expertise en het ontwikkelen van gezamenlijke technische standaarden.'

Voorwaarden voor inbesteden

HTM en RET voldoen aan de drie inbestedingsvoorwaarden die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft gesteld. Eén hiervan is de invoering van schone bussen. HTM komt in 2018 – voor de start van de nieuwe concessie – met een pilot van 8 elektrische bussen. De gefaseerde transitie naar 100% zero-emissie verloopt in drie stappen: 17 bussen in 2021, 45 bussen in 2024 en 53 bussen in 2025. RET schaft bij de start van de concessie110 hybride bussen aan. De transitie naar 100% zero-emissie bussen verloopt in vier stappen: 55 bussen in 2020, 50 bussen in 2022, 50 bussen in 2025 en de laatste 110 bussen uiterlijk in 2030.

Door een gefaseerde invoer is het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de nieuwste technieken op dit gebied. Het schone wagenpark draagt bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en zorgt voor een leefbare omgeving. Bovendien voldoet de regio hiermee aan de afspraken uit het landelijk bestuursakkoord zero-emissie regionaal busvervoer (april 2016) dat alle bussen in 2030 volledig uitstootvrij zijn.

Ook aan de andere twee voorwaarden hebben de vervoerbedrijven voldaan: een marktconforme prijs voor een gelijkblijvend vervoeraanbod en innovaties om de klanttevredenheid te verhogen. Zo komt er in alle RET-bussen nieuwe OV-chipkaartapparatuur dat ook geschikt is voor mobiel betalen, USB oplaadpunten, WIFI en meertalige reisinformatie. In de bussen van HTM zit al de apparatuur waarmee reizigers met hun telefoon kunnen betalen. Ook worden de HTM-bussen geschikt gemaakt voor betalen met de bankpas de nieuwe bussen zijn uitgerust met WIFI. Verder gaat HTM een pilot uitvoeren met digitale haltepanelen.