Skip to content

Nu ook OV-reisverbod schennisplegers

10 april 2018

Nu ook OV-reisverbod schennisplegers

Naar aanleiding van terugkerende klachten van OV-reizigers wil de RET korte metten maken met onzedelijk gedrag en worden onder meer intimidatie, onzedelijke handelingen, potloodventen, betasting en dwangmatig seksueel gedrag vanaf nu bestraft met een OV-reisverbod. “De metro moet voor iedereen veilig zijn, onzedelijk gedrag hoort daar absoluut niet bij. Deze maatregel zorgt ervoor dat we een middel in handen hebben om schennisplegers voor langere tijd uit de metro te weren, dit was eerder niet het geval,” aldus Maurice Unck, algemeen directeur van de RET.

Einde aan onzedelijk gedrag in de metro

In de afgelopen jaren is het een terugkerend probleem gebleken dat een klein aantal OV-gebruikers vrouwen lastigvalt met onzedelijke gedragingen. Het gedrag varieert van schelden, intimideren, bedreiging, onzedelijke gebaren en handelingen tot betasting en dwangmatig gedrag. Deze vorm van overlast is dermate ernstig, dat een OV-verbod voor deze schennisplegers volgens de RET op zijn plaats is.

Het onzedelijke gedrag komt voornamelijk voor in de metro en op de stations. Op de tram en bus zijn er bij de RET geen meldingen bekend. Dit verbod geldt nu allereerst in de metro zelf en later dit jaar volgt nog een proef met een verblijfsverbod voor schennisplegers op de metrostations. Dit omdat schennisplegers ook op het station overlast veroorzaken. Zodra een schennispleger betrapt wordt en daarvoor een OV-reisverbod krijgt opgelegd, geldt dit voor de duur van vier weken. “Hiermee kunnen we zorgen dat dit gedrag consequenties heeft en ophoudt,” aldus Unck. “Zonder dit OV-verbod werden schennisplegers voorheen wel beboet, maar konden ze vervolgens op de eerstvolgende metro stappen en hetzelfde gedrag bij een nieuw slachtoffer vertonen. Dit moet stoppen.” 

Reizigers kunnen onzedelijk gedrag bij de RET melden, de RET onderzoekt en registreert de meldingen zodat bij herhaling de schennispleger snel op te sporen is.

Derde OV-reisverbod

Dit OV-reisverbod voor schennisplegers volgt op het verbod voor bedelaars in de metro en op het algemene OV-reisverbod voor misdragingen, spugen en geweld in de tram. In 2017 legde de RET in totaal 18 keer het OV-reisverbod op, 17 keer in de tram en 1 keer kreeg een bedelaar in de metro het verbod opgelegd.