Oplossing voor meerkosten Hoekse Lijn

14 februari 2018

Oplossing voor meerkosten Hoekse Lijn

De MRDH en gemeente Rotterdam maakten op woensdag 14 februari een oplossing bekend voor de meerkosten van de Hoekse Lijn van 90 miljoen. Deze meerkosten komen door grote tegenvallers in de ombouw van de Hoekse Lijn.

Meedenken over oplossing

Bij het zoeken naar een oplossing voor de meerkosten is de RET gevraagd om mee te denken. Na het bekijken van allerlei scenario’s, heeft de directie van de RET ermee ingestemd dat de RET 27,5 miljoen euro dividend uitkeert ten laste van het eigen vermogen. Hier staat tegenover dat de Railconcessie onder dezelfde condities met 4 jaar wordt verlengd, waardoor de RET circa 20 miljoen euro kan aanzuiveren op het eigen vermogen. Mocht de concessie daarna worden aanbesteed, dan wordt de laatste 7,5 miljoen euro doorbelast aan de opvolgende concessiehouder. De RET vindt het voor reizigers en medewerkers van belang dat de Hoekse lijn er komt.

Besluitvorming

De maximale kostenpost van 90 miljoen wordt dus gedragen door de MRDH, gemeente Rotterdam en de RET. De MRDH en gemeente Rotterdam hebben vandaag een besluit genomen over hun aandeel. De formele besluitvorming van de RET vindt op korte termijn plaats.