Directie

De directie van de RET bestaat uit vier leden: de CEO, CFO en directeuren Exploitatie en Techniek. Het directieteam wordt ondersteund en geadviseerd door de directiesecretaris, CIO en manager P&O.

Maurice (M.B.) Unck, algemeen/statutair directeur

Maurice Unck is sinds juni 2017 algemeen/statutair directeur (CEO) van de RET. Hij heeft een lange staat van dienst in de OV-sector. Zo was hij onder meer commercieel directeur in de regio Noordoost en directeur Bedrijfs- en Productontwikkeling bij NS. Daarna was hij directeur Onderhoud & Service bij NedTrain. Zijn laatste functie was lid van de Raad van Bestuur van NS.Afdelingen

Naast de algehele leiding heeft Maurice Unck de verantwoordelijkheid voor de stafafdelingen Regie & Ontwikkeling, Personeel & Organisatie, Informatievoorziening en Communicatie.

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep 9292
  • Lid Raad van Commissarissen Rotterdamse Mobiliteits Centrale B.V.
  • Lid Raad van Commissarissen Trans Link Systems B.V.
  • Lid van de strategische adviesraad Traffic and transport van TNO

Joop (J.P.M.) Bakker, directeur Exploitatie

Joop Bakker werd in 2007 benoemd tot directeur Middelen. In september 2009 werd hij directeur Exploitatie. Onder zijn aandachtsgebieden vallen de afdelingen Rail (Tram en Metro), Fast Ferry, Veiligheid, Bedrijfsbureau Exploitatie, Centrale Verkeersleiding, OVCP en Marketing, Verkoop & Services. Sinds 2012 is hij ook directeur van de Bus B.V. 

Voorafgaand aan de RET heeft hij leidinggevende functies gehad bij vervoerbedrijven Connexion en NZH.

Nevenfuncties: 

  • Lid Raad van Commissarissen RMC
  • Lid Raad van Toezicht SKO Westfriesland

Drs. Frank (F.H.) Hoevenaars, financieel directeur

Frank Hoevenaars is sinds 1 oktober 2014 Chief Financial Officer (CFO) bij de RET. Hij is verantwoordelijk voor de afdelingen Concern Control, Concernadministratie, Businesscontrol en Inkoop & Contractmanagement.

Frank Hoevenaars begon zijn carrière als openbaar accountant bij PWC en bekleedde daarna diverse financiële managementfuncties bij KPN. Na zijn overstap naar AVR/Van Gansewinkel, waar hij financieel eindverantwoordelijk was voor de Business Unit Afvalverwerking, heeft hij ruim vier jaar in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam een directiefunctie vervuld bij de projectorganisatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Nevenfunctie:

  • Bestuurslid Vereniging van Stedelijke Vervoersbedrijven (VSV)

Paul (P.) Lorist, directeur Techniek

Paul Lorist is sinds 2011 directeur Techniek en belast met het beheer van de metro- en traminfrastructuur en de RET-vloot. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de prestatieafspraken tussen de stadsregio Rotterdam en RET-Exploitatie. Hij geeft leiding aan de afdelingen Vlootservices, Vlootmanagement, Infraservices, Inframanagement en het Ingenieursbureau.

Voordat hij toetrad tot de directie van de RET, deed hij 20 jaar ervaring op met beheer, coördinatie en onderhoud van materieel bij de Koninklijke Landmacht en het Ministerie van Defensie.

Nevenfunctie:

  • Commissielid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten

Samenstelling directie

De directie bestaat uit vier mannen, waarvan er één statutair directeur is. Het directieteam bestaat uit zes mannen en twee vrouwen. Bij de RET staan kwaliteit en diversiteit van de directie voorop. In het directieteam is er diversiteit in leeftijdsopbouw en achtergrond. Bij de invulling van de laatste posities van de directeuren is zorgvuldig gekeken naar het gewenste profiel van de nieuwe directeuren. Hierbij is de gewenste evenwichtige verdeling meegewogen. Ondanks dat op dit moment de directie alleen uit mannen bestaat, blijft het streven om aan de doelstellingen van de Wet bestuur & toezicht te voldoen.