Directie

De directie van de RET bestaat uit vier leden: de Algemeen Directeur, de Financieel Directeur en de Directeuren Exploitatie en Techniek. In het directieteam hebben daarnaast de directiesecretaris, de manager Strategie & Ontwikkeling en de manager P&O zitting.

Maurice Unck, Algemeen/statutair Directeur

Maurice Unck is sinds juni 2017 Algemeen/statutair Directeur (CEO) van de RET. Hij heeft een lange staat van dienst in de OV-sector. Zo was hij onder meer commercieel directeur in de regio Noordoost en directeur Bedrijfs- en Productontwikkeling bij NS. Daarna was hij directeur Onderhoud & Service bij NedTrain. Zijn laatste functie was lid van de Raad van Bestuur van NS.

Naast de algehele leiding heeft Maurice Unck de verantwoordelijkheid voor de stafafdelingen Strategie & Ontwikkeling, P&O, Communicatie en Directiesecretariaat.

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie Trans Link Systems B.V.
  • Lid Raad van Toezicht Albeda College Rotterdam
  • Lid Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep 9292
  • Lid Raad van Commissarissen RMC B.V.
  • Lid van de Strategische Adviesraad Traffic and transport van TNO

Hugo Mans, Financieel Directeur

Hugo Mans is sinds 21 juni 2021 Financieel Directeur (CFO) van de RET. Voordat hij bij de RET aantrad, vervulde hij uiteenlopende rollen als CFO en directeur van programma’s, projecten en  verandertrajecten. Dat deed hij onder meer bij NS, NedTrain en PwC.

Hugo Mans is verantwoordelijk voor de afdelingen Concern Control, Concern Administratie, Business Control, ICT en Strategische Programma’s en Projecten.

 

Nevenfunctie:

  • Lid van Raad van Toezicht HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Jet de Boer-Lasseur, Directeur Techniek

Jet de Boer-Lasseur is sinds 1 januari 2020 Directeur Techniek. Eerder werkte zij voor ingenieursbureau Tebodin en als directeur bij BAM Infra Rail. Daar was ze verantwoordelijk voor spoorprojecten en onderhoud, zowel heavy als light rail.

Jet de Boer-Lasseur geeft leiding aan de afdelingen Asset Management, Supply Chain Management, het Ingenieursbureau, Vlootservices en Infraservices.

 

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid railAlert
  • Bestuurslid Railforum

Joop Bakker, Directeur Exploitatie

Joop Bakker werd in 2007 benoemd tot Directeur Middelen. In september 2009 werd hij Directeur Exploitatie. Onder zijn aandachtsgebieden vallen de afdelingen Bus (inclusief Bus B.V.), Tram, Metro, Veiligheid, het Bedrijfsbureau Exploitatie, de Centrale Verkeersleiding en Marketing, Verkoop & Services.


Voorafgaand aan de RET heeft hij leidinggevende functies gehad bij vervoerbedrijven Connexxion en NZH.

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen Transvision B.V.

Samenstelling directie

De directie bestaat uit drie mannen en één vrouw. Het directieteam bestaat uit vier mannen en drie vrouwen. Bij de RET staan kwaliteit en diversiteit van de directie voorop. In het directieteam is er diversiteit in leeftijdsopbouw, geslacht en achtergrond. Bij de invulling van de laatste posities van de directeuren is zorgvuldig gekeken naar het gewenste profiel van de nieuwe directeuren. Hierbij is de gewenste evenwichtige verdeling meegewogen. We streven er naar om aan de doelstellingen van de Wet bestuur & toezicht te voldoen.