Skip to content

Toekomstvisie

De bedrijfsvoering en de ontwikkeling van het OV-netwerk van de RET hangen sterk samen met landelijk en gemeentelijk beleid. Daarom onderhouden we nauw contact met deze overheden en maken we samen plannen voor de toekomst. In de blokken hieronder lees je daar meer over.