Skip to content

Gemeenten

Voor de RET zijn gemeenten, en in het bijzonder de gemeente Rotterdam, belangrijke stakeholders. Zij maken een goed vervoerssysteem in de regio mede mogelijk. Specifiek voor gemeenten zien wij de volgende aandachtspunten:

  • De RET vraagt gemeenten zich in te zetten voor behoud van goed en comfortabel OV. Dat betekent samen optrekken richting het Rijk voor een goed vervolg op de huidige coronasteunregeling. Zo kan een nieuwe bezuinigingsronde en verdere uitdunning van de dienstregeling worden afgewend. Maar ook: niet verder bezuinigen op OV-surveillanten en zorgen dat er voldoende woonruimte is voor bestuurders, chauffeurs, conducteurs en BOA’s van de RET.
  • De RET roept gemeenten op om bij te dragen aan schoner en slimmer OV. Onder andere door zich hard te maken voor betere overstaphubs, sneller OV en zero emissie bussen. Ook roept de vervoerder gemeenten op om gratis OV voor kinderen en ouderen (indien van toepassing) in stand te houden. Dat jaagt het OV-gebruik verder aan.
  • De RET vraagt gemeenten om mee te helpen aan een sterker OV-netwerk, o.a. door in te zetten op hoogwaardige buslijnen, snellere tramverbindingen en meer capaciteit voor de metro. Daarnaast pleit de RET voor een volwaardige metroverbinding tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid: deze draagt veruit het meest bij aan de verdichting en sociaaleconomische integratie van Noord en Zuid. Indien nodig worden daarvoor de Enecogelden aangewend.

Voor onze volledige inzet richting gemeenten zie ook ons document Inzet RET coalitievorming - Zet vol in op OV, fiets en deelvervoer. Dit document hebben we verspreid ten tijde van de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen 2022.