Skip to content

Landelijk

Samen met onze partners zetten we ons in voor beter OV en een flexibeler, groener en slimmer mobiliteitssysteem. Regionaal doen we dat met de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de gemeente Rotterdam. Nationaal doen we dat met collega-stadsvervoerders GVB en HTM, de G4, de landelijke koepelorganisatie OV-NL en de Mobiliteitsalliantie, waarin 25 partijen uit de sector verenigd zijn.

Met het Regeerakkoord dat eind 2021 werd gepresenteerd, heeft Rutte-IV laten zien serieuze stappen te willen zetten voor beter OV en een beter mobiliteitssysteem. De meeste de plannen van de Mobiliteitsalliantie zijn in het akkoord terug te vinden. Daarnaast gaat het budget voor beheer en onderhoud structureel omhoog met € 1,25 mld en is er € 7,5 mld extra gereserveerd voor de ontsluiting van grote woningbouwlocaties tot 2030.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Als RET blijven we ons samen met onze partners inzetten voor:

  • Investeringen in ons netwerk
  • Een goede overgangsregeling om de coronacrisis te doorstaan zonder te moeten afbreken wat we straks weer nodig hebben
  • Een structurele verhoging van de Brede Doeluitkering (BDU) waarmee de vervoerregio’s onze subsidies voor beheer, onderhoud, exploitatie en netwerkverbeteringen bekostigt