Skip to content

Ons netwerk

Ondanks de tijdelijke effecten van de coronacrisis wijzen landelijke en regionale prognoses steevast in de richting van forse groei van het stedelijke OV in de komende decennia. Dat is niet vreemd, want er zijn verschillende ontwikkelingen die deze groei aanjagen:

  • De regio groeit. In de MRDH-regio komen er de komende decennia 240.000 huizen en 400.000 inwoners bij – twee keer de stad Groningen.
  • Met deze groei wordt de ruimte schaarser. Daarom zetten overheden in op méér gebruik van ruimte-efficiënt vervoer zoals fiets, deelvervoer en OV.
  • Nederland – en Rotterdam in nog sterkere mate – staat voor een enorme klimaatopgave. Dat vraagt om meer schoon vervoer en minder vervuilend vervoer.

Daarom zet de RET zich samen met zijn partners in voor beter OV in de regio. Dat doen we door:

  • Te pleiten voor grote ingrepen in het regionale netwerk: een metrotunnel die Feijenoord en Kralingen verbindt, investeringen in de metrocapaciteit en een upgrade van de spoorlijn tussen Dordrecht en Leiden (ook wel de Oude Lijn genoemd).
  • Op de middellange termijn ook te werken aan andere verbeteringen van ons aanbod: het versterken van het tramnet, het versnellen van tram- en buslijnen, HOV-busvervoer, het digitaal en fysiek verknopen van vervoerstromen.

Voor gedetailleerdere informatie hierover zie ook het document Toekomstvisie RET.