Werkzaamheden tram kruising Schiekade - Bergweg

Van 9 juli tot en met 2 september vervangt de RET de tramsporen op de kruising Schiekade - Bergweg. Na jaren van intensief gebruik zijn de sporen aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving

Waar wordt er precies gewerkt?

De RET vervangt de tramsporen en bovenleiding op en rondom de kruising Schiekade – Bergweg.

 • Op de Schiekade vervangen we de sporen vanaf de tramhalte tot net voorbij de kruising met de Bergweg.
 • Op de Bergweg vervangen we de sporen tussen Bergweg 361 en de kruising met de Schiekade.
 • We vervangen de bovenleiding en schilderen de bovenleidingmasten op de kruising en de Bergweg, tussen tramhalte Walenburgerweg en de Rodenrijselaan.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Om het verkeer en de tram zo min mogelijk te hinderen vinden de werkzaamheden plaats in twee fasen.

 • Van 9 juli tot en met 5 augustus vervangen we de tramsporen aan de kant van de Schiekade.
 • Van 6 augustus tot en met 2 september vervangen we de tramsporen aan de kant van de Bergweg. In deze periode vervangt Evides tevens een waterleiding die de trambaan kruist.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Het vernieuwen van de tramsporen en de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. De werkzaamheden starten op zaterdag 9 juli. Er wordt hierna zoveel mogelijk gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur. Bij tegenvallers kan het nodig zijn vaker in het weekend of in de avond/nacht door te werken. Uiteraard doen we ons best dit zoveel mogelijk te voorkomen.
Omdat er overdag spanning op de bovenleiding staat, vinden de werkzaamheden aan de bovenleiding gedeeltelijk in de nacht plaats. Deze werkzaamheden geven naar verwachting beperkte geluidshinder.

De werkzaamheden hebben tevens gevolgen voor verkeer en tramreizigers.

Verkeer

Van 9 juli tot en met 5 augustus:

 • zijn er ter hoogte van de werkzaamheden op de Schiekade en Schieweg minder rijbanen beschikbaar;
 • is de Bergweg niet toegankelijk vanuit de Schieweg en de Walenburgerweg. Autoverkeer wordt doorgeleid naar de kruising met de Heer Bokelweg om daar met een u-turn om te keren. Fietsverkeer wordt doorgeleid naar de kruising met de Teilingerstraat om daar over te steken en om te keren;
 • zijn de Schiekade en de Walenburgerweg niet toegankelijk vanuit de Bergweg. Autoverkeer wordt omgeleid via de Schieweg, Stadhoudersweg, Statenweg en Walenburgerweg. Fietsverkeer wordt doorgeleid naar de kruising met de Stadhoudersweg om daar over te steken en om te keren.

Afbeelding 1: omleidingen voor autoverkeer van 9 juli tot en met 5 augustus

Van 6 augustus tot en met 2 september is de Bergweg tussen de Insulindestraat en de kruising met de Schiekade afgesloten voor autoverkeer. Het fietspad Bergweg uit is hier ook afgesloten. Het fietspad Bergweg in blijft open. De stoep blijft aan beide zijden van de straat open voor voetgangers.

 • Autoverkeer vanuit de Bergweg wordt omgeleid via de Noordsingel en de Heer Bokelweg. Fietsverkeer vanuit de Bergweg wordt via de Insulindestraat en de Heulstraat naar de Schieweg geleid.
 • Autoverkeer naar de Bergweg vanuit de Schiekade wordt omgeleid via de Bergselaan en de Bergsingel.
 • Autoverkeer naar de Bergweg vanuit de Walenburgerweg en de Schieweg wordt omgeleid via de Heer Bokelweg en de Noordsingel.
 • Vanuit de Schiekade zijn op de kruising Schiekade – Bergweg tevens minder rijbanen beschikbaar.

Afbeelding 2: omleidingen voor autoverkeer van 6 augustus tot en met 2 september

Reizigers

Gevolgen tram van 9 juli tot en met 5 augustus

 • Lijn 25 rijdt afwisselend een korte route (Carnisselande – Rotterdam Centraal v.v.)
  en een lange route (Carnisselande – Schiebroek v.v.): controleer de bestemming
  van de tram voordat je instapt
 • Op de korte route stopt lijn 25 bij Rotterdam Centraal op perron F en vertrekt
  van perron B
 • Op de lange route rijdt lijn 25 een omleiding tussen haltes Schiekade en
  Schieweg via de achterzijde van Rotterdam Centraal, Diergaarde Blijdorp
  en Blijdorp Metro
 • Stap over van de korte op de lange route van lijn 25 op Kruisplein
 • Maak voor halte Walenburgerweg gebruik van haltes Schiekade of Schieweg
 • Plan je reis met de RET Real Time App of met de reisplanner op www.ret.nl
 • Houd rekening met gewijzigde vertrektijden, extra reistijd, overstappen en loopafstand

De werkzaamheden van 6 augustus tot en met 2 september, hebben geen gevolgen voor tramreizigers.