Werkzaamheden tram Burg. van Walsumweg en Oostplein

Van 11 april tot en met 4 juni vernieuwt de RET de tramsporen op de Burgemeester van Walsumweg en het Oostplein. Na jaren van intensief gebruik zijn de sporen aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. 
Eneco vervangt tijdens de werkzaamheden leidingen van de stadsverwarming die de trambaan op de Burgemeester van Walsumweg kruisen.

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden precies plaats?

De werkzaamheden vinden in fasen plaats:

  • In de nacht van zondag 10 op maandag 11 april wordt, ter voorbereiding op de werkzaamheden, de bovenleiding van de trambaan op het Oostplein verwijderd.
  • Van maandag 11 april tot maandag 9 mei vernieuwen we de tramsporen en bovenleiding op de Burgemeester van Walsumweg. Tevens vervangen we enkele bovenleidingmasten. Eneco vervangt in deze periode de kruisende leidingen van de stadsverwarming.
  • Van maandag 9 mei tot zaterdag 4 juni vernieuwen we de tramsporen en bovenleiding op het Oostplein. In deze periode worden tevens de werkzaamheden op de Burgemeester van Walsumweg afgerond.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Het vernieuwen van de tramsporen en de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. De werkzaamheden hebben tevens gevolgen voor verkeer en tramreizigers. 

Werktijden
Er wordt regulier gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur.
Gezien er overdag spanning op een gedeelte van de bovenleiding staat vinden de werkzaamheden aan de bovenleiding gedeeltelijk in de nacht plaats:

  • In de nacht van zondag 10 op maandag 11 april wordt, ter voorbereiding op de werkzaamheden, de bovenleiding van de trambaan op het Oostplein verwijderd.
  • Van 21 mei tot 4 juni plaatsen we in de nacht de nieuwe bovenleiding op Oostplein.

Deze werkzaamheden aan de bovenleiding geven naar verwachting beperkte geluidshinder.
Van maandag 25 tot vrijdag 29 april en van maandag 16 tot vrijdag 20 mei worden tussen 15.00 en 23.00 uur enkele zogeheten buispalen in de grond geplaatst op de van Walsumweg, voor het plaatsen van nieuwe bovenleidingmasten.

Bij tegenvallers kan het nodig zijn een enkele keer in de avond/nacht of in het weekend door te werken.

Bouwterrein
De aannemer richt een bouwterrein in op de groenstrook langs de Burgemeester van Walsumweg, tussen de Kipstraat en de Goudsewagenstraat. Hier komen twee keten voor bouwpersoneel en enkele opslagcontainers te staan.

 Verkeer

  • Van maandag 11 april tot maandag 9 mei is de Burgemeester van Walsumweg richting Blaak afgesloten voor autoverkeer. De weg blijft wel open voor verkeer richting Oostplein. Gedurende enkele dagen is hier wel een rijstrook minder beschikbaar. De doorsteek met de Kipstraat blijft te allen tijde open voor verkeer.

  • In de nacht van 10 op 11 april en van maandag 9 mei tot zaterdag 4 juni vinden er tevens werkzaamheden plaats op het Oostplein. Hierdoor is ook geen verkeer mogelijk van noord (Boezemweg/Goudsesingel) naar zuid (Oostmolenwerf) op het Oostplein en vice versa.

Reizigers
In verband met de werkzaamheden en de Roparun rijden tramlijnen 21 en 24 van maandag 11 april tot maandag 6 juni tussen tramhaltes Oostplein en het Weena een aangepaste route via de Goudsesingel en het Pompenburg.
Houd rekening met gewijzigde routes, langere reistijd en aangepaste vertrektijden.
Plan uw reis vooraf op ret.nl of maak gebruik van de RET Real Time App.