Werkzaamheden Capelsebrug - Kralingse Zoom

Van 5 augustus tot en met 5 september vernieuwt de RET de metrobaan tussen Capelsebrug en Kralingse Zoom. Door deze werkzaamheden zorgt de RET ervoor dat de metro ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

Van 5 augustus tot en met 2 september werken we tussen metrostation Capelsebrug en de A16, tot net voorbij de bocht Kralingse Kerklaan – Engelbrechtweg. In de zomer van 2018 hebben hier ook werkzaamheden plaatsgevonden. Toen zijn de sporen en wisselcomplexen van de RET remise vernieuwd.
Dit jaar werken we aan de hoofdbaan. We vernieuwen de sporen en vervangen de stenen tussen de sporen in, de zogenaamde ballast, door nieuw ballast. De stroomrail langs het spoor, die ervoor zorgt dat de metro van stroom wordt voorzien, wordt hierbij direct mee vervangen.

Wij wonen de in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer en het vernieuwen van de metrosporen en stroomrail kan geluidshinder veroorzaken. Er wordt regulier gewerkt van maandag tot en met zondag tussen 07.00 en 19.00 uur. Na 19.00 uur voert de aannemer tot uiterlijk 23.00 uur nog geluidsarme werkzaamheden uit. Na 19.00 uur vinden er geen transporten meer plaats.

In de eerste nacht wordt het werkgebied spanningsvrij gemaakt. In de laatste nacht brengen we het werkgebied weer onder spanning. Daarnaast vinden er aan het eind van de werkzaamheden in de nacht testritten plaats.

Hitteprotocol
De werkzaamheden vinden plaats in de zomermaanden. Daardoor kan het zijn dat de temperatuur dusdanig stijgt dat het hitteprotocol in werking treedt. Dat betekent dat bij temperaturen tussen de 25 en 30 graden de laswerkzaamheden verplaatst zullen worden naar de vroege ochtenduren (tussen 04.00 en 07.00 uur). Dit zijn werkzaamheden die fysiek zwaar zijn en niet bij deze temperaturen in de volle zon langs de spoorbaan kunnen worden uitgevoerd. Bij extreme temperaturen boven de 30 graden wordt er indien nodig gewerkt tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Daardoor kan het zijn dat u – mits er sprake is van hitte - als omwonende te maken krijgt met geluidshinder in de nacht of vroege ochtend. Uiteraard stellen we waar mogelijk de werkzaamheden die veel geluid produceren uit tot na 07.00 uur.

Parkeren
Van 5 augustus tot en met 2 september is het niet mogelijk te parkeren langs de Nautastraat in verband met
diverse transporten met grote vrachtwagens die gedurende het project plaatsvinden. Voor de veiligheid zetten we bij deze transporten verkeersregelaars in op de kruising Nautastraat – ’s-Gravenweg.

Reizigers
Van maandag 5 augustus tot en met zondag 1 september is er geen metroverkeer mogelijk tussen metrostations Kralingse Zoom en Capelsebrug. Reizigers kunnen op dit traject gebruik maken van pendelbussen.
Houd rekening met extra overstappen en een langere reistijd.

Kijk voor uitgebreide reisinformatie en reisadvies op ret.nl/omleidingen. Plan je reis vooraf op ret.nl of maak gebruik van de RET Real Time App.