Aanleg keervoorziening RandstadRail

De metro’s op de RandstadRail zijn in de spits zeer druk bezet. Om de groeiende groep reizigers snel en comfortabel vervoer te blijven bieden, gaan er vanaf 2021 in de spits meer metro’s rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam. Hiervoor wordt deze zomer/ dit najaar een keervoorziening aangelegd in Pijnacker.

De keervoorziening wordt aangelegd langs de Klapwijkseweg, tussen de Duikersloot en het Vrouwenrecht. Deze bestaat uit een nieuw spoor van 250 meter, nieuwe bovenleidingportalen, een overstapperron voor de metrobestuurders en een 1-meter hoge geluidswerende muur aan de westzijde van het spoor, de kant van de wijk Koningshof.

De bouw van het keerspoor

De werkzaamheden vinden plaats in de zomer en in het najaar.

Zomer:
• Vanaf 27 juli worden er drie bouwterreinen ingericht. Deze worden geplaatst nabij de rotondes Vrouwenrecht, Duikersloot en Parklaan. Dit gebeurt overdag, tussen 07.00 en 17.00 uur.
• Van 1 augustus (01.15 uur) tot en met 8 augustus (05.00 uur) wordt de keervoorziening gebouwd. Deze bestaat onder andere uit een extra spoor, een geluidsscherm, een dienstperron en bovenleidingspalen. Om de periode van deze werkzaamheden zo kort mogelijk te houden werken we in deze periode 24 uur per dag.
• In de week van 10 augustus worden gedurende één of twee nachten drie seinpalen geplaatst tussen de stations Pijnacker Zuid en Pijnacker Centrum.
• Vanaf 10 augustus vinden gedurende 5 weken diverse werkzaamheden plaats aan de spoorbeveiliging tussen de stations Pijnacker Zuid en Pijnacker Centrum: het leggen en aansluiten van kabels en het plaatsen van baanapparatuur. Gezien hierbij geen gebruik wordt gemaakt van zware machines, verwachten wij dat u beperkt hinder zal ervaren door deze werkzaamheden.

Najaar:
• Van zaterdag 3 oktober (02.00 uur) tot maandag 5 oktober (04.00 uur) wordt er gewerkt aan de bovenleiding en vinden er eventuele restwerkzaamheden plaats van de bouwwerkzaamheden in augustus. Om de periode van deze werkzaamheden zo kort mogelijk te houden werken we in deze periode 24 uur per dag.
• Van zaterdag 31 oktober (02.00 uur) tot maandag 2 november (04.00 uur) worden de aanpassingen in de spoorbeveiliging gerealiseerd.

De keervoorziening wordt, na een testperiode, in het eerste kwartaal van 2021 in gebruik genomen.

Wij wonen in de buurt, wat betekent het voor ons?

Het bouwen van de keervoorziening, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder en stof veroorzaken. Daarnaast kunt u te maken krijgen met extra transportbewegingen van en naar de bouwterreinen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor verkeer en metroreizigers.

Verkeer
De wisseldelen voor de keervoorziening worden vooraf elders gebouwd. Van 1 tot en met 4 augustus worden deze ingehesen met een kraan vanaf de Klapwijkseweg. Hiervoor wordt de Klapwijkseweg van 1 tot en met 4 augustus in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer tussen de rotondes Vrouwenrecht en Duikersloot. Het verkeer wordt met bebording omgeleid.

Reizigers
Van 1 tot en met 7 augustus is er geen metroverkeer mogelijk tussen de metrostations Pijnacker Zuid en Nootdorp. Reizigers kunnen gebruik maken van een pendelbus. Houd rekening met langere reistijd en aangepaste vertrektijden. Plan uw reis vooraf op ret.nl of maak gebruik van de RET Real Time App.
In de beide weekenden in oktober is er geen metroverkeer mogelijk op een langer traject. Reizigers worden hierover uiteraard tijdig geïnformeerd.

Meer informatie over de werkzaamheden

Informatiepanelen over de bouw van de keervoorziening 

Hoe werkt een keerspoor?

Een keerspoor is een spoor dat speciaal bedoeld is voor het keren van metro’s. Het keerspoor op metrolijn E wordt gebruikt om extra metro’s te kunnen laten rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam.

Informatievoorziening

De verstuurde brieven en informatiepanelen van bijeenkomsten zijn hier onder te vinden.

Informatiepanelen bouw van de keervoorziening 2020 

Brief bouw keervoorziening 30 juni 2020

Brief bestemmingplan 21 november

Brief werkzaamheden zomer 2019 24 juni

Verslag bijeenkomst 27 mei

Informatiepanelen bijeenkomst 27 mei

Brief grondwerkzaamheden 13 mei