Aanleg keervoorziening RandstadRail

De metro’s op de RandstadRail zijn in de spits zeer druk bezet. Om de groeiende groep reizigers snel en comfortabel vervoer te blijven bieden, gaan er vanaf 2021 in de spits meer metro’s rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam. Hiervoor wordt een keervoorziening aangelegd in Pijnacker.

De keervoorziening wordt aangelegd langs de Klapwijkseweg, tussen de Duikersloot en het Vrouwenrecht. Deze bestaat uit een nieuw spoor van 250 meter, nieuwe bovenleidingportalen, een overstapperron voor de metrobestuurders en een 1-meter hoge geluidswerende muur aan de westzijde van het spoor, de kant van de wijk Koningshof.

Hoe werkt een keerspoor?

Een keerspoor is een spoor dat speciaal bedoeld is voor het keren van metro’s. Het keerspoor op metrolijn E wordt gebruikt om extra metro’s te kunnen laten rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam.

Uitvoering werkzaamheden

De RET zal deze aanleg in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag uitvoeren. Deze zomer vinden de eerste werkzaamheden plaats:

  • Vanaf 1 juli richten we het bouwterrein in op deze groenstrook. Zo plaatsen we hekwerken, keten en creëren we twee in-/ uitritten voor bouwverkeer op de Klapwijkseweg.
  • Van 8 juli tot en met 26 juli verwijdert Dunea een oude waterleiding van asbest-cement. Omdat de materialen niet bewerkt worden (gebroken, gezaagd of gescheurd), is er voor de omgeving geen risico. Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf zorgt ervoor dat dit volgens de wettelijke veiligheids- en milieuvoorschriften gebeurt.
  • Van 26 augustus tot en met 8 september vindt het eerste deel van de grondwerkzaamheden plaats. Aan de kant van de Klapwijkseweg wordt het spoorbed verbreed om ruimte te maken voor het extra spoor en keerperron voor de bestuurders. De grond naast het bestaande spoorbed is niet stabiel genoeg om het extra spoor te kunnen dragen. Daarom wordt de grond eerst verbeterd door de slappe grond te ontgraven en te vervangen door stabiele grond. 
  • Nadat de grond verbeterd is wordt het baanlichaam opgehoogd. Om voldoende stevigheid te garanderen wordt de sloot langs de Klapwijkseweg daar waar nodig versmald. Om het totale wateroppervlak gelijk te houden wordt de sloot op andere plekken lokaal verbreed. Als er meer bekend is over de planning en uitvoering van deze werkzaamheden wordt u hierover per brief geïnformeerd.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen deze werkzaamheden voor ons?

Wij verwachten dat u van het verwijderen van de oude waterleiding weinig hinder zult ervaren.
Tijdens de grondwerkzaamheden kunt u te maken krijgen met extra transportbewegingen van en naar het bouwterrein langs de Klapwijkseweg.
De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 16:00 uur.
Bij de aanleg van de keervoorziening worden geen bomen of struiken verwijderd.

Informatievoorziening

Op maandag 27 mei heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden.
De verstuurde brieven en informatiepanelen van bijeenkomsten zijn hier onder te vinden.

Brief grondwerkzaamheden 13 mei

Informatiepanelen bijeenkomst 27 mei

Verslag bijeenkomst 27 mei

Brief werkzaamheden zomer 2019 24 juni