Aanleg keervoorziening RandstadRail

De metro’s op de RandstadRail zijn in de spits zeer druk bezet. Om de groeiende groep reizigers snel en comfortabel vervoer te blijven bieden, gaan er vanaf 2021 in de spits meer metro’s rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam. Hiervoor wordt een keervoorziening aangelegd in Pijnacker.

De keervoorziening wordt aangelegd langs de Klapwijkseweg, tussen de Duikersloot en het Vrouwenrecht. Deze bestaat uit een nieuw spoor van 250 meter, nieuwe bovenleidingportalen, een overstapperron voor de metrobestuurders en een 1-meter hoge geluidswerende muur aan de westzijde van het spoor, de kant van de wijk Koningshof.

Hoe werkt een keerspoor?

Een keerspoor is een spoor dat speciaal bedoeld is voor het keren van metro’s. Het keerspoor op metrolijn E wordt gebruikt om extra metro’s te kunnen laten rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam.

Start werkzaamheden

De RET zal deze aanleg in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag uitvoeren. In de periode juni-juli gaan er werkzaamheden van start om de grond gereed te maken voor de aanleg van de keervoorziening. Vanaf dit moment is de realisatie echt zichtbaar van start gegaan. De vergunningsaanvraag voor deze werkzaamheden loopt via de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Informatievoorziening

Op maandag 27 mei vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden.
De verstuurde brieven zijn hier onder te vinden.

Brief grondwerkzaamheden 13 mei