Nieuwbouw garage Kleiweg Januari 2017 tot eind 2018

Onze remise was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Bovendien willen wij de beschikbare ruimte op deze locatie beter benutten. De RET is in januari 2017 gestart met de werkzaamheden tot realisatie van de nieuwbouw van de remise Kleiweg.

Wat gebeurt er precies?

Tussen januari en de zomer van 2017 is er gesloopt, vanaf de zomer van 2017 is de bouw van een moderne werkplaats en kantoorruimten gestart . Uiteraard houden we bij deze bouwwerkzaamheden rekening met u als bewoner en onze directe omgeving.

Wij wonen in de buurt. Wat betekent het voor ons?

We houden bewoners gedurende de verbouwing op de hoogte van de ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief (ieder kwartaal) en als de situatie daarom vraagt, organiseren we een bewonersavond. Zo zijn er inmiddels drie bewonersbijeenkomsten geweest en is er een rondleiding over het bouwterrein geweest. Buren kunnen vragen stellen via het emailadres: informatiebijeenkomst@ret.nl. 

Gerelateerd

Voortgang bouw maart 2018

Aankondiging werkzaamheden extra overlast

Veel gestelde vragen van omwonenden