Voortgang bouw maart 2018

Om de funderingswerkzaamheden helemaal gereed te maken zal de aannemer de komende paar weken nog bezig zijn met het realiseren van de laatste balken en poeren. Daarna zal het terrein op hoogte worden gebracht. Dit wordt gedaan zodat in een later stadium wanneer het gebouw wind- en waterdicht is, de begane grondvloer aangebracht kan worden.

Wanneer de laatste funderingsbalken zijn gestort wordt de drainage door de aannemer uitgezet. Het is dan niet meer nodig om de grondwaterstand lokaal te verlagen. Begin maart is de aannemer gestart met de aanvoer van de staalconstructie over de bouwroute. Voor het plaatsen van het staal worden er kranen geplaatst op het bouwterrein waarin het staal op de juiste positie gehesen en gemonteerd kan worden. De complete constructie wordt in vijf fases aangebracht waarbij de kranen een aantal maal een andere opstelplaats krijgen.

Wanneer het staal staat, wordt het dak, ook in fases, aangebracht. Om dit te kunnen realiseren worden er eerst dakplaten aangebracht. Voor het aanbrengen van de dakplaten worden nagels door de platen heen geschoten in het staal, dit kan extra geluid opleveren.

Plaats voor nieuwe traverse voor grotere voertuigen

Naast de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe werkplaats is er inmiddels ook gestart met de sloopwerkzaamheden van de oude wasstraat. De nieuwe wasstraat is afgelopen maand in gebruik genomen. Deze werkzaamheden worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de vorige jaar gesloopte werkplaats, met dezelfde kranen.
Er wordt zo plaatsgemaakt voor de nieuwe traverse. Op de traverse worden de nieuwe sporen van metro en tram aangesloten zodat de voertuigen straks de nieuwe werkplaats in kunnen voor het onderhoud.