Werkzaamheden paasweekend

Waarom vinden de werkzaamheden plaats?

Een nieuwe spooraansluiting is nodig zodat de metro’s die vanaf begin 2019 voor onderhoud naar de nieuwe werkplaats gaan, via het spoor naar binnen kunnen worden gereden. Dat kan alleen als er aan het huidige spoor een nieuwe spooraansluiting wordt gebouwd. In het verleden werden metro’s via het NS spoor binnengereden of met diepladers binnengebracht. De huidige metrovoertuigen van de RET zijn echter langer en kunnen daardoor niet meer over het NS spoor of over de weg worden vervoerd.

Wat betekenen de werkzaamheden voor omwonenden?

Tijdens het paasweekend van 31 maart tot en met de vroege ochtend van 3 april zal de RET drie dagen lang 24 uur per dag werken.  In de periode na Pasen zal de RET in de maanden van april tot en met juni nog met enige regelmaat nachtelijke werkzaamheden uitvoeren.

Waarom vinden de werkzaamheden in het paasweekend plaats?

Het uitgangspunt bij werkzaamheden is dat we de periode van overlast voor zowel de omgeving als reizigers zo kort mogelijk laten duren en de overlast beperken. De werkzaamheden zullen in drie dagen achtereenvolgens worden gepland, waarin 24 uur per dag wordt gewerkt. Het metroverkeer zal volledig worden stil gelegd tussen de stations Melanchtonweg en Blijdorp (reizigers kunnen gebruik maken van een pendeltram, zie ook ret.nl/omleidingen). Gezien het grote aantal doordeweekse reizigers is hiervoor het paasweekend gepland. We beperken de overlast door zoveel mogelijk werkzaamheden overdag uit te voeren.

Wat houden de werkzaamheden in?

  • In de weken voorafgaand aan het paasweekend hebben diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden, zoals het aanbrengen van boorpalen (intrillen), plaatsen van de bovenleiding en een geluidsscherm, het plaatsen van nieuwe seinpalen en het aanpassen van bovenleiding en kabels.

  • In het paasweekend vinden van zaterdag 31 maart 02:00 uur tot dinsdag 3 april 05:00 de volgende werkzaamheden plaats: slopen van het spoor, ontgraven ballast, inbrengen nieuwe ballast, inhijsen nieuwe wissels, bouwen spoor, trekken nieuwe bovenleidingdraden en plaatsen seinapparatuur.
Op zaterdag 31 maart zal de overweg overdag worden afgesloten en is een omleidingsroute van kracht.
  • De werkzaamheden na het paasweekend zullen sporadisch plaatsvinden in de periode april t/m juni (mede afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden in het paasweekend) en bestaan uit het aansluiten en testen van de spoorbeveiligingsapparatuur en in een nog nader te plannen nacht zal er een testrit met een metro plaatsvinden.

Het zwaartepunt van bovenstaande werkzaamheden bevindt zich tussen de overweg Kleiweg en de ingang van Statenwegtunnel (naast het Sint Franciscus Ziekenhuis). De bovenleidingwerkzaamheden vinden plaats tussen de overweg Kleiweg en station Melanchtonweg.

Kan ik iemand bereiken als er iets is? 

Erik Broekhuizen is de omgevingsmanager van dit project en is dit weekend te bereiken via 06 50524251.