Nieuwbouw RET terrein Kleiweg tot eind 2019

Onze centrale werkplaats was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Bovendien willen wij de beschikbare ruimte op deze locatie beter benutten. De RET is in januari 2017 gestart met de werkzaamheden tot realisatie van de nieuwbouw van de centrale werkplaats op de Kleiweg.

Wat gebeurt er precies?

Tussen januari en de zomer van 2017 is de werkplaats gesloopt, vanaf de zomer van 2017 is de bouw van een moderne werkplaats en kantoorruimten gestart. De nieuwe werkplaats is medio december 2018 opgeleverd en is sinds begin januari 2019 officieel in gebruik genomen. Uiteraard houden we bij deze bouwwerkzaamheden rekening met alle omwonenden en onze directe omgeving.

Wij wonen in de buurt. Wat betekent het voor ons?

We houden bewoners gedurende de verbouwing op de hoogte van de ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief (ieder kwartaal) en als de situatie daarom vraagt, organiseren we een bewonersavond. Zo zijn er inmiddels drie bewonersbijeenkomsten geweest en is er een rondleiding over het bouwterrein geweest. De eerstvolgende rondleiding is gepland op donderdagavond 14 maart. Buren kunnen vragen stellen via het emailadres: informatiebijeenkomst@ret.nl. 

Als de werkplaats klaar is gaat de bouw op het terrein nog door tot eind 2019. Er wordt een nieuwe opkomstruimte voor de buschauffeurs geplaatst, het oude gebouw van de Bus wordt vervolgens gesloopt. Het terrein wordt bovendien klaargemaakt voor de komst van elektrische bussen. Vanaf eind 2019 zullen de eerste 55 elektrische bussen vanaf deze locatie vertrekken. 

Gerelateerd

Rondleiding buren Kleiweg

Planning Kleiweg Najaar 2018 Voorjaar 2019

Nieuwe entree en groene voortuin