Komst elektrische bussen

Vanaf medio december rijdt de RET met de eerste 55 elektrische bussen vanaf de Kleiweg. De bussen hebben op het dak een pantograaf waarmee aan het einde van de dienst aan de laadpaal worden geklikt. Binnen vier uur is een bus dan weer opgeladen en rijklaar voor de volgende dienst. In de stad en omgeving zullen op nog meer plekken laadpalen komen zodat de bussen ook tussentijds opgeladen kunnen worden. Dit zijn oplaadmomenten van 15- 20 minuten.

 

Geluid

De elektrische bussen zijn stiller dan de huidige bussen. Wel zal de komst van elektrische bussen weer nieuwe geluiden met zich meebrengen. Zo klikken de bussen hun pantograaf in de laadpaal en staan er laadkasten op het terrein die een zacht ronkend geluid produceren. Zoals u zult begrijpen gaat het hier om nieuwe innovatieve laadstructuren waarbij de werking en de geluidsproductie op papier is berekend. Op basis hiervan verwachten we dat de nieuwe apparatuur geen hinder oplevert voor de omgeving.

Tijdelijke aggregaat

Op dit moment staat er een tijdelijke aggregaat die enige hinder oplevert, deze is op verzoek van omwonenden ‘s avonds na negen uur uitgezet. De tijdelijke aggregaat is niet te vergelijken met de uiteindelijke apparatuur. De verwachting is dat eind augustus/ begin september de definitieve laadinfrastructuur wordt gerealiseerd. RET is in overleg met de leverancier om andere tijdelijke laadinfrastructuur te realiseren die minder hinder voor de omgeving oplevert.

Naast de aanschaf van 55 elektrische bussen heeft de RET ook nog nieuwe hybride bussen en dieselbussen aangeschaft. Als u meer wilt weten over de gefaseerde uitrol van emissievrije bussen tot aan 2030 lees dan hier verder.