Veel gestelde vragen van omwonenden

Bewoners hadden 15 maart  uiteenlopende vragen. De meest gestelde vragen en antwoorden leest u in dit artikel.

Was er een vergunning voor de kap van de twee bomen aan de Ceintuurbaan?
De kap van de bomen  is in opdracht van de gemeente Rotterdam uitgevoerd, uiteraard met vergunning. De bomen moesten gekapt worden i.v.m. de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe (tweede) entree van de RET aan de Ceintuurbaan.

Kan richting de snelweg groen geplaatst worden om geluidsoverlast van de rijksweg tegen te houden?
Zodra de werkzaamheden aan de Randstadrail zijn afgerond, worden daar waar mogelijk, bomen terug geplaatst. Dit kan niet op het talud. De gemeente Rotterdam heeft in het plan van de Ceintuurbaan ook groen ingepland op het terrein langs de A20.

Wat wordt er aan extra parkeerdrukte verwacht met de nieuwe ingang?
Straks zal op het nieuwe RET-terrein voldoende parkeergelegenheid beschikbaar zijn voor het personeel waardoor er niet in de omgeving geparkeerd hoeft te worden door RET’ers. Er komen strak circa 40 medewerkers te werken, waarvan de helft met de auto komt. Daarnaast zijn er in 2019 extra werkzaamheden en dus ook extra personeel (circa 30), ook daar is rekening mee gehouden met betrekking tot de parkeergelegenheid. 

In welke mate zal er vrachtverkeer plaatsvinden rondom de nieuwe ingang bij de Ceintuurbaan?
Op de informatieavond heeft de RET desgevraagd aangegeven dat dit waarschijnlijk om ongeveer 1 of 2 vrachtwagens per dag zou gaan. We hebben dit nog nagevraagd en de logistieke functie van de Kleiweg is als volgt: vanuit de Kleiweg worden vier RET vestigingen bevoorraad. Dit wordt gedaan door middel van een busje en/of een vrachtwagen. De vestigingen worden dagelijks bevoorraad en dan zou het dus om gemiddeld (!) acht ritten per dag gaan. De werktijden van de RET zijn tussen 07:00 en 17:00 uur. De Ceintuurbaan is verder een openbare weg. 

Welke geluidbeperkende maatregelen worden genomen bij de werkzaamheden?
Tijdens de bewonersavond hebben verschillende omwonenden voorstellen gedaan om bij (nachtelijke) werkzaamheden geluidbeperkende maatregelen te treffen, zodat de omgeving minder geluidsoverlast ervaart. Zoals een aarden wal of containers voor open deuren plaatsen.

De RET heeft uitvoerig gekeken naar  geluidbeperkende maatregelen en heeft hier ook ruime ervaring mee. Ervaring leert dat veel maatregelen niet het gewenste effect opleveren. Soms zorgen geluidbeperkende maatregelen voor een deel van de omgeving voor verlichting maar verplaatst de overlast zich juist naar andere gebieden waardoor een groter deel van de omgeving overlast. Het geluid beperken tijdens een verbouwing blijft hiermee dus een lastig issue. 

Mogen bewoners ook meedenken?  

Voor de inrichting van de omgeving van het nieuwe entreegebied kunnen bewoners meedenken, graag zelfs! Het gaat om de voortuin van de werkplaats. Bij interesse kunt u mailen naar informatiebijeenkomst@ret.nl

Kunnen we beter geïnformeerd worden over werkzaamheden die extra geluid veroorzaken? 

Een aantal omwonenden liet weten vaker  en sneller geïnformeerd te willen worden, bijvoorbeeld over het heien en slopen.  De RET heeft aangegeven dit te gaan doen.

De RandstadRail rijdt zeer frequent, waar kan ik hierover terecht?

De Metropoolregio Rotterdam en Den Haag is de regionale overheid (waarin 23 gemeentes zijn vertegenwoordigd) die de RET de opdracht geeft om het Openbaar Vervoer goed aan te laten sluiten aan de behoefte van de reizigers. De RET voert deze opdracht uit en is daarmee ook verantwoordelijk. De RET snapt dat een drukke RandstadRail impact heeft op omwonenden, tegelijkertijd ontvangt de RET veel klachten over te volle metro’s op de E-lijn, omdat het aantal reizigers toeneemt. De RET voert haar opdracht als stadsvervoerder en als buurbedrijf zo goed mogelijk uit, we gaan het gesprek niet uit de weg maar kunnen niet altijd iedereen bedienen. 

Over eventueel geluidbeperkende maatregelen kunnen mensen zich melden bij de gebiedscommissie: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hillegersberg-schiebroek/

Kan de RET de presentatie van de informatieavond delen?

De powerpoint presentatie kunt u via deze link bekijken.