Bouw nooduitgang metrostation Delfshaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. Daarom is de RET bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations. We plaatsen daarbij nieuwe moderne technische hulpmiddelen en bouwen indien nodig extra (nood-)uitgangen. Metrostation Delfshaven is enkele jaren geleden al voorzien van rookschermen, een brandmeldinstallatie en rook- en warmte afvoerinstallaties en wordt nu voorzien van een nooduitgang.

Hoe komt de nooduitgang eruit te zien?

De nooduitgang is bereikbaar vanaf beide perrons van metrostation Delfshaven en komt via een trap uit op de stoep op de Schans. De trap wordt afgesloten met een luik dat bij nood wordt open gezet.

Wat gebeurt er de komende periode?

In februari start de RET met de bouw van de nooduitgang. Deze uitgang wordt geplaatst ter hoogte van de Schans. Om ruimte te maken vinden er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats.

  • Van 25 oktober t/m 19 november worden diverse kabels en leidingen verlegd op de kruising Schans – Schiedamseweg.
  • In januari voert de gemeente Rotterdam werkzaamheden uit aan het riool en wordt de grond klaar gemaakt voor de bouw van de nooduitgang. Hierbij worden enkele bomen en bovenleidingmasten van de tram verwijderd.
  • In februari start de RET met de bouw van de nooduitgang. Dit duurt naar verwachting tot eind 2022. In de eerste maanden van 2023 wordt de straat hersteld en worden nieuwe bomen geplant.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De bouw van de uitgangen en het verleggen van de leidingen kan geluidshinder veroorzaken, evenals de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer.

Verkeer

  • Van 25 oktober t/m 19 november, tijdens het verleggen van de kabels en leidingen, wordt een gedeelte van de stoep opengebroken. De woningen en winkels blijven te allen tijde bereikbaar voor voetgangers. Vanuit de Schans is het voor auto’s en fietsers niet mogelijk de Schiedamseweg op te rijden.
  • Vanaf 3 januari is de Schiedamseweg, aan de zijde van de Schans, tussen de Watergeusstraat en de Aelbrechtskolk afgesloten voor verkeer. Fietsers en auto’s worden omgeleid (zie afbeelding 1 en 2). De weg blijft wel open voor voetgangers.


Afbeelding 1: Omleiding voor autoverkeer vanaf 3 januari


Afbeelding 2: Omleiding voor fietsers vanaf 3 januari

(Fiets)parkeren

  • Op 25 oktober worden enkele fietsnietjes weggehaald, zoals op dit moment al op locatie met bebording is aangegeven. Mochten er fietsen aan de fietsnietjes vast staan op dat moment, worden deze verwijderd en tijdelijk in een fietsendepot aan de Aelbrechtskolk geplaatst voor 4 weken. Eventueel overgebleven fietsen worden hierna nog voor 6 weken in het centrale fietsendepot van de gemeente Rotterdam geplaatst.
  • Vanaf 3 januari vervallen tijdelijk 8 parkeerplaatsen op de Schiedamseweg, aan de zijde van de Schans.
    In de Schans vervallen vier parkeerplaatsen, waarvan er drie na de werkzaamheden weer terug komen. Eén parkeervak verdwijnt definitief, omdat hier het vluchtluik komt.

Reizigers

Vanaf 10 januari kan tram 4 niet meer rijden over de Schiedamseweg. Lijn 4 rijdt vanuit Molenlaan niet verder dan het Heemraadsplein en vice versa. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor tramlijn 8.

Afbeelding 3: Tramlijn 4 rijdt vanuit Molenlaan niet verder dan Heemraadsplein. Het gestippelde roze traject van tram 4 vervalt hierdoor. 

Hoe komt het bouwterrein eruit te zien?

Op onderstaande afbeelding ziet u het bouwterrein voor de bouw van de uitgang (vanaf februari 2022). De nooduitgang wordt gebouwd op de kruising Schiedamseweg - Schans, in het gearceerde gebied op onderstaande tekening. 

Het bouwterrein is nodig als werkruimte voor de uitgang en voor de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer. Op het bouwterrein worden ook enkele bouwketen geplaatst voor het bouwpersoneel.

Om ervoor te zorgen dat het bestemmings- en fietsverkeer vanuit de Schans de Schiedamseweg op kan blijven rijden tijdens de werkzaamheden, wordt de weg op de kruising wat verlegd naar de stoep.