Bouw nooduitgang metrostation Delfshaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. Daarom is de RET bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations. We plaatsen daarbij nieuwe moderne technische hulpmiddelen en bouwen indien nodig extra (nood-)uitgangen. Metrostation Delfshaven is enkele jaren geleden al voorzien van rookschermen, een brandmeldinstallatie en rook- en warmte afvoerinstallaties en wordt nu voorzien van een nooduitgang.

Hoe komt de nooduitgang eruit te zien?

De nooduitgang is bereikbaar vanaf beide perrons van metrostation Delfshaven en komt via een trap uit op de stoep op de Schans. De trap wordt afgesloten met een luik dat bij nood wordt open gezet.

Wat gebeurt er de komende periode?

De damwanden rond de te bouwen nooduitgang zijn inmiddels met succes geplaatst. Na het plaatsen van de damwanden zijn zogeheten groutpalen aangebracht om de bouwkuip waterdicht te maken en is de grond uit de bouwkuip gegraven. Op donderdag 14 april wordt een vloer van onderwaterbeton in de bodem van de kuip aangebracht. Een klus die met behulp van duikers wordt geklaard. Na inspectie door de duikers wordt vervolgens het water uit de kuip gepompt, waarmee de bouwkuip klaar is voor de bouw van de uitgang in de kuip.

Doorkijk

 • Sinds november hebben er diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om ruimte te maken voor de bouw van de nooduitgang. Zo zijn er aanpassingen gedaan aan het riool op de kruising Schiedamseweg - Schans en zijn er diverse kabels en leidingen verlegd.
  • Om ervoor te zorgen dat het bestemmings- en fietsverkeer vanuit de Schans de Schiedamseweg op kan blijven rijden tijdens de bouw van de uitgang, is de bocht van Schans naar Schiedamseweg wat verlegd naar de stoep.
  • Om ruimte te maken voor de bouw van de nooduitgang hebben drie bomen een andere plek in de wijk gekregen. Voor acht bomen was het niet mogelijk deze te verplaatsen, deze bomen zijn gekapt. Na de werkzaamheden worden er nieuwe bomen geplant.
 • In februari is de RET gestart met de bouw van de nooduitgang. Dit duurt naar verwachting tot eind 2022.
 • In de eerste maanden van 2023 wordt de straat hersteld en worden nieuwe bomen geplant.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De bouw van de uitgangen en het verleggen van de leidingen kan geluidshinder veroorzaken, evenals de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer.

Afvalinzameling

In verband met de werkzaamheden zijn de ondergrondse containers op de Schans ter hoogte van nummer 3 tijdelijk verwijderd. Ter hoogte van Schans 21 is een tijdelijke half verdiepte container bijgeplaatst. Brengt u normaal uw afval naar de container ter hoogte van nummer 3, breng uw afval dan naar een andere container in de straat. De containers zijn voorzien van een sensor en worden indien nodig vaker geleegd.

Verkeer

 • Vanaf 3 januari is de zuidzijde van de Schiedamseweg (richting Lage Erfbrug) tussen de Watergeusstraat en de Aelbrechtskolk afgesloten voor verkeer. Fietsers en auto’s worden omgeleid. De weg blijft wel open voor voetgangers.
  De noordzijde van de Schiedamseweg (richting Marconiplen) blijft open voor verkeer.
 • Alle winkels op de Schiedamseweg blijven bereikbaar voor voetgangers. Voetgangers kunnen langs de werkzaamheden de Schans oversteken. Supermarkt Sahan blijft via de Schans ook voor autoverkeer bereikbaar.


Afbeelding 1: Omleiding voor autoverkeer vanaf 3 januari


Afbeelding 2: Omleiding voor fietsers vanaf 3 januari

(Fiets)parkeren

 • Op 25 oktober zijn enkele fietsnietjes weggehaald. 
 • Sinds 3 januari zijn tijdelijk 8 parkeerplaatsen op de Schiedamseweg vervallen, aan de zijde van de Schans.
  In de Schans zijn vier parkeerplaatsen vervallen, waarvan er drie na de werkzaamheden weer terug komen. Eén parkeervak verdwijnt definitief, omdat hier het vluchtluik komt.

Reizigers

Sinds 10 januari kan tram 4 niet meer rijden over de Schiedamseweg. Lijn 4 rijdt vanuit Molenlaan niet verder dan het Heemraadsplein en vice versa. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor tramlijn 8.

Afbeelding 3: Tramlijn 4 rijdt vanuit Molenlaan niet verder dan Heemraadsplein. Het gestippelde roze traject van tram 4 vervalt hierdoor. 

Wat betekent dit voor bewoners aan het Heemraadsplein?

De tram rijdt vanuit de Nieuwe binnenweg met de klok mee een ronde rondom het Heemraadsplein, om weer via de Nieuwe Binnenweg terug te rijden richting Molenlaan. Heemraadsplein is hiermee het tijdelijke eindpunt van de tram.

Stoplocatie trambestuurders
Op verschillende locaties binnen het tramnetwerk van de RET bevinden zich stoplocaties waar trambestuurders naar het toilet kunnen. Als gevolg van deze omleiding vervalt de standaard stoplocatie op het Marconiplein. Samen met de gemeente Rotterdam is gezocht naar een tijdelijk alternatief waar trambestuurders veilig kunnen pauzeren en waar bewoners en het overige verkeer zo min mogelijk hinder ondervinden. De enige en best mogelijke optie voor de tijdelijke stoplocatie is ter hoogte van het Heemraadsplein langs de Nieuwe Binnenweg, in het verlengde van de visboer (rode ovaal in onderstaande afbeelding). De tram krijgt een wachtplaats (rode streep in onderstaande afbeelding) langs het Heemraadsplein, net om de hoek bij de Nieuwe Binnenweg/ de tijdelijke stoplocatie.

Hoe ziet de stoplocatie eruit?
De stoplocatie bestaat uit een soort kleine container met hierin twee toiletten. Gezien de langere levertijd van deze container is het mogelijk dat gedurende de eerste periode van het jaar gebruikt wordt gemaakt van twee dixi’s.

Hoe ziet het bouwterrein eruit?

Op onderstaande afbeelding ziet u het bouwterrein voor de bouw van de nooduitgang. De nooduitgang wordt gebouwd op de kruising Schiedamseweg - Schans, in het gearceerde gebied op onderstaande tekening. 

Het bouwterrein is nodig als werkruimte voor de uitgang en voor de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer. Op het bouwterrein worden ook enkele bouwketen geplaatst voor het bouwpersoneel.

Om ervoor te zorgen dat het bestemmings- en fietsverkeer vanuit de Schans de Schiedamseweg op kan blijven rijden tijdens de werkzaamheden, is de weg op de kruising wat verlegd naar de stoep.