Bouw extra uitgangen metrostation Leuvehaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. Daarom is de RET bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations. We plaatsen daarbij nieuwe moderne technische hulpmiddelen en bouwen indien nodig extra (nood-)uitgangen. Metrostation Leuvehaven is enkele jaren geleden al voorzien van nieuwe noodverlichting, rookschermen en rook- en warmteafvoerinstallaties en wordt nu voorzien van twee extra uitgangen. 

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

De RET is bezig met de bouw van de extra uitgang aan de westzijde van de Schiedamsedijk, de zijde van de woningen. Deze uitgang (trap) wordt gerealiseerd ter hoogte van Schiedamsedijk 77-79.

Eneco heeft hier ter voorbereiding diverse werkzaamheden uitgevoerd om ruimte te maken voor de nieuwe uitgang. Sinds oktober 2020 werkt de RET aan de bouwkuip waar de uitgang in gerealiseerd gaat worden. 

Wat gebeurt er de komende periode?

 • Aan het begin van dit jaar is de bouwkuip klaar gemaakt voor het aanbrengen van het onderwaterbeton in de bodem van de bouwkuip. Een specialistische klus die met behulp van duikers is geklaard.
 • Na inspectie door de duikers is het water uit de kuip gepompt.
 • Tijdens metingen die daarna zijn uitgevoerd, is gebleken dat er tegen verwachting in 12 extra boorpalen geplaatst dienen te worden in de bouwkuip. Deze worden van maandag 29 maart tot en met vrijdag 9 april geplaatst met een funderingsmachine.
 • In de week van 12 april wordt het bouwterrein weer uitgevlakt met een graafkraan die heen en weer rijdt over het terrein.
 • Na het plaatsen van de extra boorpalen is de bouwkuip afgerond en zal de extra uitgang in de bouwkuip gerealiseerd worden. Hiervoor worden diverse bekistingen gebouwd met behulp van een mobiele kraan. Op meerdere momenten wordt beton gestort.
  Het onderste gedeelte van de trap wordt elders gebouwd en ingehesen. Het bovenste gedeelte wordt op locatie gemaakt van beton.

Voorbereiding bouw tweede uitgang

Begin maart zijn, ter voorbereiding op de bouw van de extra uitgang aan de zijde van de Leuvehaven, 9 bomen gerooid. Deze week zijn er nog 2 gerooid. De ruimte is benodigd voor de uitgang zelf, bouwmaterieel en -materialen en veilige aanvoerroutes van materialen en materieel. Het verkeer blijft tijdens de bouw van de tweede uitgang rijden over de Schiedamsedijk, waardoor er op de weg zelf geen ruimte beschikbaar is voor het bouwterrein.

De werkzaamheden aan de tweede extra uitgang starten niet voor de zomer. In verband met het naderende broedseizoen was het niet mogelijk tot die tijd te wachten met het rooien van de bomen. Hoewel de kap in het voortraject al globaal was aangekondigd, bieden wij u onze excuses aan dat wij voor de start van het rooien de werkzaamheden niet aan u hebben gecommuniceerd.

Aan de verstrekking van de vergunning is een herplantingsplicht verbonden. In overleg met Stadsontwikkeling en het project buitenruimte Leuvehaven wordt bekeken hoe en waar de bomen het beste gecompenseerd kunnen worden.

Hoe ziet de totale doorkijk van het project eruit?

 • Naar verwachting wordt half mei de doorgang gemaakt tussen de nieuwe uitgang en het bestaande metrostation Leuvehaven. 
 • Als de ruwbouw is afgerond (medio/ eind zomer) wordt de uitgang afgewerkt, worden installaties geplaatst en getest en worden trottoir, parkeervakken en de rijbaan van de Schiedamsedijk hersteld.
 • In deze periode zal tevens gestart worden met de bouw van de extra uitgang aan de zijde van de Leuvehaven.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

De bouw van de uitgang, evenals de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en daarom plaatsen we geluiddempende matten aan de binnenzijde van de bouwhekken langs de gevels ter hoogte van de bouwkuip.

In de komende periode zult u als omwonende met name te maken krijgen met zaag, timmer- en tikgeluiden, het geluid van draaiende motoren en de aan- en afvoer van machines en bouwmaterialen.

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur. Incidenteel kan het noodzakelijk zijn ook in de avond of op zaterdag door te werken.

Verkeer  

Tijdens de werkzaamheden is de Schiedamsedijk afgesloten voor verkeer van zuid naar noord. Verkeer vanaf de Boompjes wordt omgeleid via het Droogleever Fortuynplein. Verkeer komende vanuit de Erasmusbrug en het Vasteland wordt omgeleid via de Boompjes en de André van der Louwbrug.

De Schiedamsedijk blijft open voor verkeer vanaf Churchillplein richting de Erasmusbrug.

De inrichting van het bouwterrein van de RET

Het bouwterrein van de RET ziet er als volgt uit:

Reizigers

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de metro.

Vanaf maandag 17 augustus tot en met eind juni 2021 is de lift aan de westzijde van de Schiedamsedijk (voor de metro komende vanuit metrostation Beurs in de richting van Wilhelminaplein) niet beschikbaar. De trap blijft wel bereikbaar gedurende de werkzaamheden.

 • Reist u naar Leuvehaven vanaf Beurs? Stap vanaf 5 september (eerder niet mogelijk ivm werkzaamheden Coolsingel) over op de tram, of reis via station Wilhelminaplein terug richting Leuvehaven.
 • Reist u richting Wilhelminaplein vanaf Leuvehaven? Maak gebruik van de tram naar Wilhelminplein en maak vanaf daar gebruik van de metro. Of reis met de metro via station Beurs terug richting Wilhelminaplein.
 • Kijk voor reisinformatie op ret.nl/omleidingen

Presentatie informatiebijeenkomst

Op 3 november heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de werkzaamheden. De presentatie kunt u hier bekijken.