Bouw extra uitgangen metrostation Leuvehaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. Daarom is de RET sinds 2007 bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations. We plaatsen daarbij nieuwe moderne technische hulpmiddelen en bouwen indien nodig extra (nood-)uitgangen. Metrostation Leuvehaven is enkele jaren geleden al voorzien van nieuwe noodverlichting, rookschermen en rook- en warmteafvoerinstallaties en wordt nu voorzien van twee extra uitgangen. 

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

De RET is begonnen met de bouw van de extra uitgang aan de westzijde van de Schiedamsedijk, de zijde van de woningen. Deze uitgang (trap) wordt gerealiseerd ter hoogte van Schiedamsedijk 77-79.

De afgelopen maanden hebben er diverse werkzaamheden plaatsgevonden door Eneco om ruimte te maken voor de nieuwe uitgang van metrostation Leuvehaven. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en vanaf half oktober gaat de RET verder met de bouw van de uitgang.

Wat gebeurt er de komende periode?

 • Van 19 tot en met 23 oktober worden het materieel en de hekwerken van Eneco verwijderd, worden er herstelwerkzaamheden aan het straatwerk uitgevoerd en richt de aannemer van de RET zijn werkterrein in. Er worden hekken en keten geplaatst en er wordt materieel aan- en afgevoerd.
 • Vanaf 26 oktober starten de werkzaamheden aan de bouw van de bouwkuip waarin op een later moment de uitgang wordt gerealiseerd. 

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

De bouw van de uitgang, evenals de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en daarom plaatsen we geluiddempende matten aan de binnenzijde van de bouwhekken langs de gevels ter hoogte van de bouwkuip.

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur. Incidenteel kan het noodzakelijk zijn ook in de avond of op zaterdag door te werken.

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de stappen die doorlopen worden bij de bouw van de uitgang en de hierbij te verwachten hinder.

Verkeer  

Tijdens de werkzaamheden is de Schiedamsedijk afgesloten voor verkeer van zuid naar noord. Verkeer vanaf de Boompjes wordt omgeleid via het Droogleever Fortuynplein. Verkeer komende vanuit de Erasmusbrug en het Vasteland wordt omgeleid via de Boompjes en de André van der Louwbrug.

De Schiedamsedijk blijft open voor verkeer vanaf Churchillplein richting de Erasmusbrug.

De inrichting van het bouwterrein van de RET

Het bouwterrein van de RET ziet er als volgt uit:

Reizigers

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de metro.

Vanaf maandag 17 augustus tot en met april 2021 is de lift aan de westzijde van de Schiedamsedijk (voor de metro komende vanuit metrostation Beurs in de richting van Wilhelminaplein) niet beschikbaar. De trap blijft wel bereikbaar gedurende de werkzaamheden.

 • Reist u naar Leuvehaven vanaf Beurs? Stap vanaf 5 september (eerder niet mogelijk ivm werkzaamheden Coolsingel) over op de tram, of reis via station Wilhelminaplein terug richting Leuvehaven.
 • Reist u richting Wilhelminaplein vanaf Leuvehaven? Maak gebruik van de tram naar Wilhelminplein en maak vanaf daar gebruik van de metro. Of reis met de metro via station Beurs terug richting Wilhelminaplein.
 • Kijk voor reisinformatie op ret.nl/omleidingen

Stappenplan, globale planning en te verwachten hinder

Op hoofdlijnen worden de volgende stappen doorlopen bij de bouw van de uitgang:

1. Bouw bouwkuip - eind oktober 2020 tot half februari 2021

De aannemer start met de bouw van de bouwkuip. Deze bouwkuip biedt ruimte om de nieuwe uitgang te realiseren.  

 • Naar verwachting wordt op 23 oktober een stelling aangevoerd en neergezet. Met deze stelling worden in de week erna zogeheten trekanker palen geplaatst. De palen worden in de grond geboord.
 • Na het plaatsen van de palen wordt een stempelraam geplaatst. Stempelramen zorgen ervoor dat de grond in een bouwkuip verwijderd kan worden. Ze vangen de druk van de grond en het water van buiten de kuip op.
 • Als het stempelraam is geplaatst wordt de kuip ontgraven, waarbij een tweede kleiner stempelraam wordt geplaatst dieper in de kuip.
 • Naar verwachting kan dan na de kerstvakantie een vloer aangebracht worden van onderwaterbeton in de bodem van de kuip. Een klus die met behulp van duikers wordt geklaard.
 • Na inspectie door de duikers wordt vervolgens het water uit de kuip gepompt, waarmee de bouwkuip klaar is.

Het bouwen van de kuip duurt naar verwachting tot half februari. Door eventuele tegenvallers zou bovenstaande proces enkele weken langer kunnen duren.

Tijdens deze fase kunnen omwonenden te maken krijgen met geluidshinder als gevolg van draaiende motoren en de aan- en afvoer van machines en bouwmaterialen. Bij het plaatsen van de stempelramen kunt u hinder ondervinden door getik van hamers op het staal.

2. Bouw uitgang – half februari 2021 tot zomer 2021

Als de bouwkuip gereed is wordt de uitgang in de bouwkuip gerealiseerd.

 • Allereerst wordt de betonnen constructie gebouwd waar de trap in geplaatst zal worden. Beginnend bij de vloer, vervolgens de wanden en tot slot het dak.
 • Het onderste deel van de trap wordt elders gebouwd en ingehesen. Het bovenste gedeelte van de trap wordt op locatie gemaakt van beton.
 • Vervolgens kan de doorgang gemaakt worden tussen de nieuwe uitgang en het bestaande station Leuvehaven.
 • De damwanden worden tot onder het maaiveld afgekort.
 • Tot slot wordt de grond om de nieuwe uitgang aangevuld en verdicht.

Tijdens deze fase kunnen omwonenden te maken krijgen met geluidshinder door zaag- hak en breekwerk. Daarnaast kunnen omwonenden in deze fase hinder ondervinden van draaiende motoren en de aan- en afvoer van machines en bouwmaterialen.

3. Afwerking – zomer/ najaar 2021

In de laatste fase worden installaties van de uitgang geplaatst. Nadat deze zijn getest, kan de uitgang naar verwachting aan het eind van zomer 2021 in gebruik genomen worden.
Tevens worden het trottoir, de parkeervakken en de rijbaan van de Schiedamsedijk hersteld.