Bouw extra uitgangen metrostation Leuvehaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. Daarom is de RET sinds 2007 bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations. We plaatsen daarbij nieuwe moderne technische hulpmiddelen en bouwen indien nodig extra (nood-)uitgangen. Metrostation Leuvehaven is enkele jaren geleden al voorzien van nieuwe noodverlichting, rookschermen en rook- en warmteafvoerinstallaties en wordt nu voorzien van twee extra uitgangen.

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

In augustus start de RET met de bouw van de extra uitgang aan de westzijde van de Schiedamsedijk, de zijde van de woningen. Deze uitgang (trap) wordt geplaatst ter hoogte van Schiedamsedijk 77-79.

Om ruimte te maken voor de nieuwe uitgang vinden er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats.

  • Van 18 t/m 20 mei worden er kleine aanpassingen doorgevoerd op de kruising Schilderstraat/ Schiedamsedijk in verband met de doorstroming van het verkeer tijdens de bouw van de uitgang.
  • Van 25 t/m 29 mei wordt er in de avond en nacht, tussen 21.00 en 06.00 uur, een tijdelijke doorsteek aangelegd voor het verkeer ter hoogte van de Ketelaarstraat. Van 30 mei t/m 1 juni zijn reservenachten gepland, mochten de werkzaamheden onverhoopt uitlopen, waarna met het asfalteren van de weg in de nacht van 2 juni de werkzaamheden afgerond worden.
  • Van 4 t/m 9 juni worden er haakse parkeervakken aangelegd tussen de Schilderstraat en het bouwterrein. Tijdens de bouw van de uitgangen vervalt tijdelijk een aantal parkeerplaatsen op de Schiedamsedijk. Deze worden met deze haakse parkeervakken gecompenseerd.
  • Van 8 juni tot begin september verlegt Eneco een leiding voor stadsverwarming
  • Eind juli / begin augustus verlegt Stedin een laagspanningsleiding en Evides een waterleiding.
  • Vanaf 3 augustus start de RET met de bouw van de extra uitgang. Dit duurt naar verwachting tot mei 2021.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

De bouw van de uitgangen en het verleggen van de leidingen kan geluidshinder veroorzaken, evenals de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer.

Eneco voert de eerste grootschalige werkzaamheden uit van 8 juni tot begin september. Er wordt in deze periode gewerkt van 07.00 tot 16.00 uur.

Verkeer  

Vanaf 3 juni wordt de Schiedamsedijk afgesloten voor verkeer van zuid naar noord. Verkeer vanaf de Boompjes wordt omgeleid via het Droogleever Fortuynplein. Verkeer komende vanuit de Erasmusbrug en het Vasteland wordt omgeleid via de Boompjes en de André van der Louwbrug.

De Schiedamsedijk blijft open voor verkeer vanaf Churchillplein richting de Erasmusbrug.

De omgeving van het bouwterrein:

Reizigers

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de metro.

Tijdens de werkzaamheden is de lift van station Leuvehaven aan deze zijde van de Schiedamsedijk (voor de metro komende vanuit metrostation Beurs in de richting van Wilhelminaplein), niet toegankelijk. Reizigers die gebruik maken van de lift wordt geadviseerd te reizen met de tram vanuit Beurs en in de richting van Wilhelminaplein.