Bouw extra uitgangen metrostation Leuvehaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. Daarom is de RET bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations. We plaatsen daarbij nieuwe moderne technische hulpmiddelen en bouwen indien nodig extra (nood-)uitgangen. Metrostation Leuvehaven is enkele jaren geleden al voorzien van nieuwe noodverlichting, rookschermen en rook- en warmteafvoerinstallaties en wordt nu voorzien van twee extra uitgangen. 


update

Om de betonblokken langs het fietspad op de Schiedamsedijk te kunnen verwijderen is een rijbaanafzetting noodzakelijk. In verband met de omleidingsroutes voor de werkzaamheden op het Vasteland is het echter op dit moment niet toegestaan een rijbaan af te sluiten op de Schiedamsedijk. 


Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

De eerste uitgang, aan de zijde van de woningen, is geplaatst ter hoogte van Schiedamsedijk 78/79. De uitgang wordt op 22 februari 2022 geopend. 


De bouw van de tweede extra uitgang, aan de Leuvehavenzijde, is in volle gang. Deze uitgang komt tegenover de eerste extra uitgang.

Wat gebeurt er de komende periode?

Uitgang aan de zijde van de Leuvehaven

  • De ruwbouw van de uitgang is gereed
  • De uitgang wordt afgewerkt, installaties worden geplaatst en getest en trottoir, parkeervakken en het fietspad worden hersteld.
  • Naar verwachting kan de uitgang aan het eind van 2022 in gebruik genomen worden.
  • In verband met de benodigde ruimte is een laadpaal verwijderd. Gebruikers van elektrische voertuigen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de laadpaal ter hoogte van de Blekerstraat, of om de hoek op het Vasteland.
  • In verband met de bouw van deze uitgang vervalt tijdelijk een gedeelte van de parkeervakken.
  • In het voorjaar zijn, ter voorbereiding op de bouw van de extra uitgang aan de zijde van de Leuvehaven, 11 bomen gerooid. De ruimte is benodigd voor de uitgang zelf, bouwmaterieel en -materialen en veilige aanvoerroutes van materialen en materieel. Het verkeer blijft tijdens de bouw van de tweede uitgang rijden over de Schiedamsedijk, waardoor er op de weg zelf geen ruimte beschikbaar is voor het bouwterrein. 
  • Aan de verstrekking van de vergunning is een herplantingsplicht verbonden. In overleg met Stadsontwikkeling en het project buitenruimte Leuvehaven wordt bekeken hoe en waar de bomen het beste gecompenseerd kunnen worden.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

De bouw van de uitgang, evenals de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. 

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur. Incidenteel kan het noodzakelijk zijn ook in de avond of op zaterdag door te werken.

Bouwterrein Leuvehavenzijde

Onderstaande afbeelding geeft een weergave van het bouwterrein:

Reizigers

  • De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de metro.

Presentatie informatiebijeenkomst

Op 3 november 2020 heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de werkzaamheden. De presentatie kunt u hier bekijken.