Bouw extra uitgangen metrostation Leuvehaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. Daarom is de RET bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations. We plaatsen daarbij nieuwe moderne technische hulpmiddelen en bouwen indien nodig extra (nood-)uitgangen. Metrostation Leuvehaven is enkele jaren geleden al voorzien van nieuwe noodverlichting, rookschermen en rook- en warmteafvoerinstallaties en wordt nu voorzien van twee extra uitgangen. 

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

De RET is bezig met de bouw van de extra uitgang aan de westzijde van de Schiedamsedijk, de zijde van de woningen. Deze uitgang (trap) wordt gerealiseerd ter hoogte van Schiedamsedijk 77-79.

De RET is inmiddels ook gestart met de bouw van de tweede extra uitgang, aan de Leuvehavenzijde. Deze uitgang komt tegenover de eerste extra uitgang.

Wat gebeurt er de komende periode?

Uitgang aan de zijde van de woningen 

 • Binnen het bouwterrein wordt de ruwbouw van de uitgang afgerond
 • De nieuwe waterleiding is gelegd en wordt op dinsdag 7 september aangesloten. Hierna worden de twee overgebleven putten aan beide zijden van de waterleiding weer dichtgemaakt met zand.
 • Als de waterleiding is aangesloten starten we met het herstel van de stoep tussen Schiedamsedijk nummer 69 en 82, tussen de woningen en het fietspad.
  Hierbij wordt als eerste de bestaande verharding verwijderd, de waterafvoer aangelegd en de fundering van het fietspad waar nodig hersteld. Vervolgens leggen we een zogeheten trottoirband aan (de scheiding tussen het trottoir en het fietspad) en wordt de stoep bestraat. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind september.
 • In de loop van september wordt het bouwterrein in stappen verkleind en worden de keten verplaatst naar de overzijde van de straat.
 • Naar verwachting worden vanaf 5 oktober de weg en het fietspad opnieuw geasfalteerd.
 • In januari worden de bomen geplant. In verband met de benodigde rustperiode van bomen wachten we hiermee tot in de winter. Eerder is gecommuniceerd dat dit in november plaats zou vinden. In verband met benodigde ruimte tijdens het plaatsen is dit niet mogelijk.

Uitgang aan de zijde van de Leuvehaven

 • De damwanden voor de bouwkuip van de toekomstige uitgang zijn allemaal geplaatst.
 • In de week van 6 september plaatsen we alle bouwhekken rondom het bouwterrein. In de loop van september worden tevens de keten verplaatst naar deze zijde van de straat.
 • Vanaf 6 september worden gedurende enkele weken binnen het gebied van de damwanden zogeheten trekankerpalen geplaatst in de grond. Om trillingen zoveel mogelijk te beperken worden de palen de grond in geboord. 
 • In verband met de benodigde ruimte is een laadpaal verwijderd. Gebruikers van elektrische voertuigen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de laadpaal ter hoogte van de Blekerstraat, of om de hoek op het Vasteland.
 • In verband met de bouw van deze uitgang vervalt tijdelijk een gedeelte van de parkeervakken.
 • In het voorjaar zijn, ter voorbereiding op de bouw van de extra uitgang aan de zijde van de Leuvehaven, 11 bomen gerooid. De ruimte is benodigd voor de uitgang zelf, bouwmaterieel en -materialen en veilige aanvoerroutes van materialen en materieel. Het verkeer blijft tijdens de bouw van de tweede uitgang rijden over de Schiedamsedijk, waardoor er op de weg zelf geen ruimte beschikbaar is voor het bouwterrein. 
 • Aan de verstrekking van de vergunning is een herplantingsplicht verbonden. In overleg met Stadsontwikkeling en het project buitenruimte Leuvehaven wordt bekeken hoe en waar de bomen het beste gecompenseerd kunnen worden.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

De bouw van de uitgang, evenals de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. 

In de komende periode zult u als omwonende met name te maken krijgen met zaag, timmer- en tikgeluiden, het geluid van draaiende motoren en de aan- en afvoer van machines en bouwmaterialen.

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur. Incidenteel kan het noodzakelijk zijn ook in de avond of op zaterdag door te werken.

Verkeer

 • Tot 25 oktober is de Schiedamsedijk afgesloten voor verkeer van zuid naar noord. Verkeer vanaf de Boompjes wordt omgeleid via het Droogleever Fortuynplein. Verkeer komende vanuit de Erasmusbrug en het Vasteland wordt omgeleid via de Boompjes en de André van der Louwbrug.
 • De Schiedamsedijk blijft open voor verkeer vanaf Churchillplein richting de Erasmusbrug.

 • Vanaf 11 oktober rijdt het verkeer richting Erasmusbrug weer via de zijde van de woningen.
 • Vanaf 25 oktober is de Schiedamsedijk weer open voor verkeer in beide richtingen.

De bouwterreinen

Bouwterrein aan de zijde van de woningen

Vanaf 6 september wordt het bouwterrein in stappen verkleind. Vanaf 11 oktober rijdt het verkeer weer aan de zijde van de woningen en is het bouwterrein aan de zijde van de woningen verkleind tot het gearceerde gedeelte op onderstaande afbeelding:

Bouwterrein aan de zijde van de Leuvehaven

De komende weken wordt het bouwterrein aan de zijde van de Leuvehaven verder ingericht. Onderstaande afbeelding geeft een weergave van het uiteindelijke bouwterrein:

Reizigers

 • De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de metro.
 • Op dit moment is de lift aan de oostzijde van de Schiedamsedijk (voor de metro komende vanuit metrostation Wilhelminaplein in de richting van metrostation Beurs) niet beschikbaar. De trap blijft wel bereikbaar gedurende de werkzaamheden.
  • Reist u vanaf De Akkers/Slinge naar Leuvenhaven? Reis met metrolijn D richting Rotterdam Centraal of met metrolijn E richting Den Haag Centraal naar de Beurs en stap daar over op metrolijn D richting De Akkers of metrolijn E richting Slinge. Stap bij de volgende station, station Leuvehaven uit. De lift aan de westkant is toegankelijk.
  • Reist u vanaf Leuvehaven richting Beurs of verder? Neem bij Leuvehaven tram 23 richting Marconiplein of tram 25 richting Schiebroek en stap uit bij Beurs. Daar kunt u weer overstappen op de metro.
   Reist u liever alleen met de metro? Neem dan vanaf station Leuvehaven eerst metrolijn D richting De Akkers of metrolijn E richting Slinge. Stap één station verder, bij station Wilhelminaplein, over op mertolijn D richting Rotterdam Centraal of metrolijn E richting Den Haag Centraal.
  • Kijk voor reisinformatie op ret.nl/omleidingen

Presentatie informatiebijeenkomst

Op 3 november 2020 heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de werkzaamheden. De presentatie kunt u hier bekijken.