Bouw extra uitgangen metrostation Leuvehaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. Daarom is de RET bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations. We plaatsen daarbij nieuwe moderne technische hulpmiddelen en bouwen indien nodig extra (nood-)uitgangen. Metrostation Leuvehaven is enkele jaren geleden al voorzien van nieuwe noodverlichting, rookschermen en rook- en warmteafvoerinstallaties en wordt nu voorzien van twee extra uitgangen. 

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

De RET is bezig met de bouw van de extra uitgang aan de westzijde van de Schiedamsedijk, de zijde van de woningen. Deze uitgang (trap) wordt gerealiseerd ter hoogte van Schiedamsedijk 77-79.

Begin juli start de RET met het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van de tweede extra uitgang, aan de Leuvehavenzijde.

Wat gebeurt er de komende periode?

Uitgang aan de zijde van de woningen

 • De betonwand van het station is met succes doorgebroken.
 • Van 16 tot en met 23 juli wordt er door Evides een waterleiding verwijderd, tussen Schiedamsedijk 69 en de Schilderstraat. Een gedeelte van de stoep en het fietspad worden hiervoor tijdelijk opgebroken. De stoep blijft toegankelijk voor voetgangers.
 • Vanaf augustus vinden er diverse herstelwerkzaamheden plaats aan de bestrating en riool en wordt een nieuwe waterleiding gelegd. Begin augustus vindt u hier meer informatie over deze werkzaamheden.
 • De ruwbouw van de uitgang is naar verwachting eind september afgerond.
 • Als de ruwbouw is afgerond wordt de uitgang afgewerkt, worden installaties geplaatst en getest en worden trottoir, parkeervakken en de rijbaan van de Schiedamsedijk hersteld.

Uitgang aan de zijde van de Leuvehaven

 • Inmiddels is gestart met het bouwrijp maken van de grond: het tijdelijke fietspad is omgelegd, straatmeubilair wordt verwijderd en we realiseren een bouwweg ter hoogte van de parkeervakken voor het nieuwe Leuvehavenpaviljoen.
 • In verband met de benodigde ruimte is tevens een laadpaal verwijderd. Gebruikers van elektrische voertuigen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de laadpaal ter hoogte van de Blekerstraat, of om de hoek op het Vasteland.
 • In verband met de bouw van deze uitgang vervalt tijdelijk een gedeelte van de parkeervakken.
 • Vanaf 23 augustus worden gedurende twee weken damwanden aangebracht voor de bouwkuip van de toekomstige uitgang. Begin augustus vindt u hier meer informatie over deze werkzaamheden. 
 • In het voorjaar zijn, ter voorbereiding op de bouw van de extra uitgang aan de zijde van de Leuvehaven, 11 bomen gerooid. De ruimte is benodigd voor de uitgang zelf, bouwmaterieel en -materialen en veilige aanvoerroutes van materialen en materieel. Het verkeer blijft tijdens de bouw van de tweede uitgang rijden over de Schiedamsedijk, waardoor er op de weg zelf geen ruimte beschikbaar is voor het bouwterrein. 
 • Aan de verstrekking van de vergunning is een herplantingsplicht verbonden. In overleg met Stadsontwikkeling en het project buitenruimte Leuvehaven wordt bekeken hoe en waar de bomen het beste gecompenseerd kunnen worden.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

De bouw van de uitgang, evenals de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en daarom plaatsen we geluiddempende matten aan de binnenzijde van de bouwhekken langs de gevels ter hoogte van de bouwkuip.

In de komende periode zult u als omwonende met name te maken krijgen met zaag, timmer- en tikgeluiden, het geluid van draaiende motoren en de aan- en afvoer van machines en bouwmaterialen.

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur. Incidenteel kan het noodzakelijk zijn ook in de avond of op zaterdag door te werken.

Verkeer

 • Tot 25 oktober is de Schiedamsedijk afgesloten voor verkeer van zuid naar noord. Verkeer vanaf de Boompjes wordt omgeleid via het Droogleever Fortuynplein. Verkeer komende vanuit de Erasmusbrug en het Vasteland wordt omgeleid via de Boompjes en de André van der Louwbrug.
 • De Schiedamsedijk blijft open voor verkeer vanaf Churchillplein richting de Erasmusbrug.

 • Tijdens het plaatsen van de damwanden aan de oostzijde blijft de Schiedamsedijk met behulp van verkeersregelaars open voor verkeer in de richting van de Erasmusbrug.
 • Vanaf 11 oktober rijdt het verkeer richting Erasmusbrug weer via de zijde van de woningen.
 • Vanaf 25 oktober is de Schiedamsedijk weer open voor verkeer in beide richtingen..

De inrichting van het bouwterrein van de RET

Het bouwterrein van de RET aan de zijde van de woningen ziet er als volgt uit:

Reizigers

 • De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de metro.
 • Op dit moment is de lift aan de westzijde van de Schiedamsedijk (voor de metro komende vanuit metrostation Beurs in de richting van Wilhelminaplein) niet beschikbaar. De trap blijft wel bereikbaar gedurende de werkzaamheden.
  • Reist u naar Leuvehaven vanaf Beurs? Stap vanaf 5 september (eerder niet mogelijk ivm werkzaamheden Coolsingel) over op de tram, of reis via station Wilhelminaplein terug richting Leuvehaven.
  • Reist u richting Wilhelminaplein vanaf Leuvehaven? Maak gebruik van de tram naar Wilhelminplein en maak vanaf daar gebruik van de metro. Of reis met de metro via station Beurs terug richting Wilhelminaplein.
  • Kijk voor reisinformatie op ret.nl/omleidingen
 • De lift van metrostation Leuvehaven aan de westzijde van de Schiedamsedijk gaat naar verwachting tweede helft augustus weer open. Vanaf dat moment wordt de lift aan de oostzijde van de straat afgesloten voor reizigers. Op welke datum deze wisseling plaatsvindt is op dit moment nog niet bekend.

Presentatie informatiebijeenkomst

Op 3 november heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de werkzaamheden. De presentatie kunt u hier bekijken.