Bouw extra uitgangen metrostation Leuvehaven

Het ministerie stelt steeds hogere eisen aan de brandveiligheid van metrostations. Daarom is de RET sinds 2007 bezig met het aanpassen van een groot aantal metrostations. We plaatsen daarbij nieuwe moderne technische hulpmiddelen en bouwen indien nodig extra (nood-)uitgangen. Metrostation Leuvehaven is enkele jaren geleden al voorzien van nieuwe noodverlichting, rookschermen en rook- en warmteafvoerinstallaties en wordt nu voorzien van twee extra uitgangen.

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

Deze zomer start RET met de bouw van de extra uitgang aan de westzijde van de Schiedamsedijk, de zijde van de woningen. Deze uitgang (trap) wordt gerealiseerd ter hoogte van Schiedamsedijk 77-79.

Om ruimte te maken voor de nieuwe uitgang vinden er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo verlegt Eneco een leiding voor stadsverwarming, Stedin een laagspanningsleiding en Evides een waterleiding. 

Wat gebeurt er de komende periode?

  • Van 17 tot en met 21 augustus vinden ter voorbereiding grondboringen plaats om te bepalen of er obstakels in de bodem zitten.
  • Van 24 augustus tot en met 4 september worden de damwanden geplaatst. er wordt in deze periode gewerkt van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 tot 16.00 uur. 
  • Vanaf 7 september hervat Eneco de werkzaamheden voor het verleggen en aansluiten van de stadsverwarming. De werkzaamheden vinden plaats van 07.00 tot 16.00 uur. 
  • Vanaf 19 oktober bouwt de RET de extra uitgang. De voorbereidende werkzaamheden hadden meer voeten in aarde dan verwacht. Daardoor heeft het project vertraging opgelopen. De bouw van de uitgang duurt naar verwachting tot augustus 2021.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

De bouw van de uitgangen en het verleggen van de leidingen kan geluidshinder veroorzaken, evenals de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer.

Verkeer  

Tijdens de werkzaamheden is de Schiedamsedijk afgesloten voor verkeer van zuid naar noord. Verkeer vanaf de Boompjes wordt omgeleid via het Droogleever Fortuynplein. Verkeer komende vanuit de Erasmusbrug en het Vasteland wordt omgeleid via de Boompjes en de André van der Louwbrug.

De Schiedamsedijk blijft open voor verkeer vanaf Churchillplein richting de Erasmusbrug.

De omgeving van het bouwterrein

In de eerste periode werkt Eneco aan de verlegging van de stadsverwarming.

Gedurende 1,5 a 2 weken wordt hierbij ook gewerkt aan huisaansluitingen. Bewoners van de betreffende woningen worden hierover los geinformeerd. De woningen blijven bereikbaar middels loopplanken. De stoep zal in deze periode soms niet toegankelijk zijn voor doorgaande voetgangers. Voetgangers worden hier met bebording op geattendeerd.

Het bouwterrein van Eneco:

Het bouwterrein van de RET:

Reizigers

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de metro.

Gedurende de werkzaamheden van Eneco, blijven de lift en trap aan de westzijde van de Schiedamsedijk (voor de metro komende vanuit metrostation Beurs in de richting van Wilhelminaplein) beschikbaar.

Vanaf maandag 17 augustus tot en met april 2021 is de lift aan de westzijde van de Schiedamsedijk (voor de metro komende vanuit metrostation Beurs in de richting van Wilhelminaplein) niet beschikbaar. De trap blijft wel bereikbaar gedurende de werkzaamheden.

  • Reist u naar Leuvehaven vanaf Beurs? Stap vanaf 5 september (eerder niet mogelijk ivm werkzaamheden Coolsingel) over op de tram, of reis via station Wilhelminaplein terug richting Leuvehaven.
  • Reist u richting Wilhelminaplein vanaf Leuvehaven? Maak gebruik van de tram naar Wilhelminplein en maak vanaf daar gebruik van de metro. Of reis met de metro via station Beurs terug richting Wilhelminaplein.
  • Kijk voor reisinformatie op ret.nl/omleidingen