Veiligheidstest

Waarom moeten deze testen worden uitgevoerd?

Sinds 2007 stelt het ministerie hogere eisen aan de brandveiligheid van de metrostations. Daarom zijn alle ondergrondse metrostations van de RET de afgelopen jaren voorzien van brandbeveiligingsinstallaties. Onderdeel van deze installaties is een aantal grote ventilatoren dat ervoor zorgt dat de rook bij een brand snel en effectief wordt afgevoerd. Het station kan hierdoor veiliger en sneller ontruimd worden bij een brand.

Wat gebeurt er precies?

Door het jaar heen worden de brandbeveiligingsinstallaties veelvuldig getest. Dit vindt plaats tijdens het normale metroverkeer om zo de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Echter, de RET is wettelijk verplicht minimaal één keer per jaar de grote ventilatoren op vol vermogen te testen (of vaker in geval van onvoorziene calamiteiten of storingen).
Tot nu toe vinden deze testen jaarlijks tussen 01:00 en 05:00 uur ‘s nachts plaats omdat de metro dan niet rijdt. Dan worden onder meer de ventilatoren een aantal keren aangezet en is er sprake van een zwaar ronkend geluid. Van begin af aan heeft de RET maatregelen getroffen om de hiermee gepaard gaande overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit jaar treft de RET opnieuw een aantal nieuwe maatregelen én wordt er een pilot uitgevoerd waarmee de RET hoopt de overlast te reduceren.

Wat kan ik van de test verwachten?

De pilot heeft als doel om te kijken of de testen eerder op de avond plaats kunnen vinden. De pilot is inmiddels uitgevoerd op metrostation Leuvehaven en de testen die het meeste geluid produceren zijn tussen 00:00 uur en 02:00 uur ’s nachts worden uitgevoerd. De ventilatoren zijn twee keer ca 20 minuten getest en vier keer ca 5 minuten. Daarnaast kwamen de rookschermen bij de test naar beneden tot 1.90m boven het perron. De test wordt nu geëvalueerd en er wordt gekeken of de vervroeging van de testen ook op andere metrostations kan worden doorgevoerd.

Daarnaast was het tot nu toe zo dat als bijvoorbeeld het metrostation Beurs werd getest er ook voor omwonenden rondom Leuvehaven overlast was omdat de ventilatoren tot eenzelfde systeem behoren. Dit is op meerdere metrostations het geval waardoor op deze locaties de omwonenden twee nachten te maken krijgen met de testen. Dit jaar werken we met een andere testmethode zodat er op het metrostation Leuvehaven maar één testnacht plaatsvindt. 

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de proef? 

De proef wordt uiteraard geëvalueerd en aan de hand daarvan wordt gekeken hoe de testen er in 2020 uitzien en of deze manier van werken ook bij de testen op de andere metrostations zal worden uitgerold.
Wilt u meer weten over de testen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van de RET op nummer 0900 – 500 6010 (normaal tarief). U kunt ook een e-mail sturen naar klantenservice@ret.nl