Skip to content

Vernieuwing overweg Tochtenweg

Het vervangen van de overweginstallatie bij de Tochtenweg maakt onderdeel uit van de complete herziening van 21 overwegen langs metrolijnen A en B in gebied Alexander. 
De nieuwe installaties vergroten de veiligheid van overstekend verkeer en onze reizigers, beperken storingen en verkorten de reistijd van metroreizigers. Kijkt u hier voor meer algemene informatie over de overwegen.

Wat gebeurt er precies?

De overweginstallatie wordt geheel vernieuwd. De overweg krijgt hiermee dezelfde uitstraling als de bestaande overwegen op de RandstadRail en de Hoekse Lijn. Bij de werkzaamheden worden de slagboomkasten, bekabeling en verkeerslichten vervangen en worden andreaskruizen (een rood met wit kruis om spoorwegovergangen te markeren) geplaatst. Tot slot worden de nieuwe installaties gekoppeld aan het RET spoorbeveiligingssysteem. 

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

  • In de nacht van zondag 19 op maandag 20 maart treffen we de laatste voorbereidingen en plaatsen we borden en afzettingen. Er wordt in deze nacht gewerkt van 01.00 tot 05.00 uur.
  • Van maandag 20 maart tot en met donderdag 6 april vernieuwen we de overweginstallatie.
  • Om ervoor te zorgen dat de metro kan blijven rijden, voeren we in enkele nachten werkzaamheden uit die dicht bij de sporen plaatsvinden. In deze nachten worden tussen 01.00 en 05.00 uur kabelgeulen gegraven en kabels gelegd.
  • In de laatste avond en nacht verwijderen we de bebording en afzettingen weer.

Mogelijke uitloop

Als het werk tegenzit, kan het nodig zijn een paar dagen en/ of nachten langer door te werken. Natuurlijk proberen wij dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Het vernieuwen van de installatie en ook het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder veroorzaken. Het leggen van kabels in de nacht geeft naar verwachting niet veel hinder.

Verkeer en reizigers

  • Van 20 maart tot en met 6 april is de overweg bij de Tochtenweg afgesloten voor autoverkeer.
  • Autoverkeer wordt omgeleid via de overweg Zevenkampse Ring (bij metrostation Nieuw Verlaat). Hiervoor wordt de bussluis op de Cole Porterstraat tijdelijk verwijderd.
  • De overweg blijft aan de kant van metrostation De Tochten open voor fietsers en voetgangers. Zo houden we ook metrostation De Tochten bereikbaar.
  • De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor metroreizigers.