Vernieuwing overweg Grote Beer en Oosterflank

Het vervangen van de overweginstallaties bij de Grote Beer en de fiets- en de voetgangersoverweg aan de noordzijde van metrostation Oosterflank maakt onderdeel uit van de complete herziening van 21 overwegen langs metrolijnen A en B in gebied Alexander. 
De nieuwe installaties vergroten de veiligheid van overstekend verkeer en onze reizigers, beperken storingen en verkorten de reistijd van metroreizigers. Kijkt u hier voor meer algemene informatie over de overwegen.

Wat gebeurt er precies?

De overweginstallaties worden geheel vernieuwd. De overwegen krijgt hiermee dezelfde uitstraling als de bestaande overwegen op de RandstadRail en de Hoekse Lijn. Bij de werkzaamheden worden de slagboomkasten, bekabeling en verkeerslichten vervangen en worden andreaskruizen (een rood met wit kruis om spoorwegovergangen te markeren) geplaatst.

Tot slot worden de nieuwe installaties gekoppeld aan het RET spoorbeveiligingssysteem. 

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Van 7 tot en met 20 november vernieuwen we de installatie bij overweg Grote Beer, aan de zuidzijde van metrostation Oosterflank. Van 28 november tot en met 11 december vernieuwen we de installaties bij de fiets- en voetgangersoverweg aan de noordzijde van metrostation Oosterflank. 

Er wordt in deze periodes hoofdzakelijk gewerkt tussen 08.00 en 17.00 uur. Om ervoor te zorgen dat de metro kan blijven rijden tijdens de uitvoering, is het noodzakelijk om in enkele nachten werkzaamheden uit te voeren die dicht bij de sporen plaatsvinden. In deze nachten worden tussen 01.00 en 05.00 uur kabelgeulen gegraven en kabels gelegd.

In de nacht voorafgaand aan de werkzaamheden per locatie, worden tussen 01.00 en 05.00 uur de benodigde bebording en afzettingen geplaatst. In de laatste nacht worden tussen 01.00 en 05.00 uur de bebording en afzettingen weer verwijderd.

Mogelijke uitloop

Bij eventuele tegenvallers kan het nodig zijn enkele dagen en/ of nachten langer door te werken. Uiteraard proberen wij dit waar mogelijk te voorkomen. 

Het vernieuwen van de installatie, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder veroorzaken. De kabelwerkzaamheden in de nacht zullen naar verwachting beperkte hinder geven.

Verkeer en reizigers

Overweg Grote Beer

  • Van 7 tot en met 20 november is de overweg bij de Grote Beer afgesloten voor autoverkeer.
  • Autoverkeer wordt omgeleid via de Hoofdweg.
  • Met behulp van verkeersregelaars blijft de overweg aan de kant van metrostation Oosterflank open voor fietsers en voetgangers, waarmee ook metrostation Oosterflank bereikbaar blijft.

Fiets- en voetgangersoverweg Oosterflank

  • Van 28 november tot en met 11 december is de fiets- en voetgangersoverweg afgesloten.
  • Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de overweg bij de Grote Beer.

Reizigers

Van 28 november tot en met 11 december is metrostation Oosterflank alleen toegankelijk vanuit de zijde van de Grote Beer. 
De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de metro

Bouwterrein

De aannemer richt een bouwterrein in voor het bouwpersoneel op het terrein achter Metrostation Oosterflank, aan de kant van de Grote Beer.