Bouw voedingsstation RandstadRail in Pijnacker

Vanaf 2021 gaan er meer metro's rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam. Hiervoor wordt een keervoorziening aangelegd in Pijnacker. Om de extra metro’s van stroom te voorzien, plaatst de RET van 9 september tot eind oktober een extra voedingsstation in Pijnacker.

Waar wordt het extra voedingsstation geplaatst?

Het extra voedingsstation wordt geplaatst bij de rotonde Klapwijkseweg – Vrouwenrecht, tussen de rotonde en het spoor.

Schetsmatige voorstelling van de ligging van het station en verharding

Hoe ziet het voedingsstation eruit?

Het voedingsstation bestaat uit een soort grote container van zo’n 14 meter lang, 3 meter breed en 3 meter hoog. Het station wordt voorzien van een groen dak van sedum. Tevens brengen we extra beplanting en insectenvoorzieningen aan bij het station.

Hoe en wanneer wordt het voegingsstation geplaatst?

De container wordt grotendeels op afstand gebouwd en met een kraan ingehesen op de locatie. 
Ter voorbereiding wordt vanaf 8 september eerst een fundering van draaipalen geplaatst, waarop een betonnen bak wordt ingehesen. Dit gebeurt naar verwachting op 14 september. Vervolgens wordt op een later moment het voedingsstation zelf ingehesen.

Na het plaatsen van het voedingsstation wordt er verharding aangebracht rondom de container en vinden er testen plaats aan de installatie. Deze testen worden gedeeltelijk in de nacht uitgevoerd, omdat er dan geen metro’s over het traject rijden. Deze werkzaamheden duren tot eind oktober.

De betonnen bak wordt ingehesen

De container wordt met een kraan op de betonnen bak geplaatst.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Als gevolg van de bouw en plaatsing van het voedingsstation, en de aan- en afvoer van materialen kunt u te maken krijgen met geluidshinder. Er wordt hierbij gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur.

Tijdens de testwerkzaamheden, die gedeeltelijk in de nacht plaatsvinden, zult u geen tot minimale hinder ervaren. Voor het inhijsen van de betonnen bak en de container met een kraan wordt tijdelijk een gedeelte van de weg afgesloten.

De bouw van het voedingsstation heeft geen gevolgen voor metroreizigers.