Werkzaamheden metrobaan RET remise 's-Gravenweg - Capelsebrug

Na jaren van intensief gebruik zijn de metrosporen aan vervanging toe. In de afgelopen jaren zijn de wissels op de RET remise aan de ’s-Gravenweg, het hoofdspoor tussen Kralingse Zoom en Capelsebrug en de perronsporen op Capelsebrug vervangen. Dit najaar zijn de verbindingssporen tussen de remise en Capelsebrug aan de beurt. Dit soort spoorwerkzaamheden vinden gefaseerd plaats op basis van urgentie en capaciteit.

Wanneer en waar vinden de werkzaamheden plaats?

  • In de nacht van 21 op 22 en van 22 op 23 september vinden er ter voorbereiding metingen plaats aan de spoorstaven. Hierbij worden met een machine enkele bouten los- en weer vastgedraaid. Deze werkzaamheden veroorzaken naar verwachting geringe overlast.
  • Vanaf de nacht van zondag 27 op maandag 28 september tot de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 oktober worden er spoorstaven neergelegd langs de metrobaan en veiligheidshekken geplaatst tussen de sporen. De spoorstaven en hekken worden over het spoor aangevoerd. Het gaat om zwaar transport van stalen spoorstaven. Daardoor kunnen direct omwonenden langs het spoor hier hinder van ondervinden.
  • In het weekend van 3 oktober (01.00 uur) tot en met 5 oktober (05.00 uur) vernieuwen we het spoor zoals aangegeven op onderstaande kaart. In dit weekend werken we 24 uur per dag. Voor omwonenden betekent dit dat ze rekening moeten houden met geluidshinder.

  • Van 5 tot en met 19 oktober vernieuwen we de sporen zoals aangegeven in onderstaande kaart. In deze periode werken we tussen 07.00 en 19.00 uur.
    Uitzondering zijn de eerste en de laatste nacht. In de eerste nacht neemt de aannemer het spoor buiten dienst van de metro. In de laatste nacht wordt het spoor weer beschikbaar gesteld aan het metroverkeer.

Een gedeelte van de sporen heeft een betonnen onderconstructie en een gedeelte ligt op een zogeheten ballastbed (met stenen onder en tussen de sporen).
Bij het vernieuwen van de sporen op het ballastbed, wordt ook de ballast vervangen.

Van 6 tot en met 9 oktober wordt de ballast via de Nautastraat en de RET remise aan- en afgevoerd met vrachtwagens van en naar de overslaglocatie. In totaal vinden naar schatting 40 transporten van en naar het RET terrein plaats. Deze transporten vinden plaats tussen 07:00 en 19:00.

  • In de week van 16 en 23 november is ruimte gereserveerd voor nawerkzaamheden in de nacht van zondag op maandag tot en met de nacht van donderdag op vrijdag. Tijdens deze werkzaamheden worden controles uitgevoerd aan de ligging van de sporen.

Wij wonen in de buurt, wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Het aan- en afvoeren van de sporen en ballast kan geluidshinder veroorzaken. In de gehele periode van de werkzaamheden zal de verkeersintensiteit van en naar de RET- terrein op de Nautastraat 2 toenemen. Het vernieuwen van de sporen en het ballastbed gaat gepaard met verschillende typen geluid waar u hinder van kunt ondervinden.

Tijdens de werkzaamheden aan de betonbaan worden kleine asbest plaatjes verwijderd. Gezien de plaatjes niet bewerkt of gebroken worden, treedt er hierbij geen risico op voor de volksgezondheid. Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf voert de werkzaamheden uit.

Metro
De metro blijft rijden tijdens de periode van de werkzaamheden.
Van 5 tot en met 18 oktober rijden metrolijnen A en B rijden tijdens hun laatste rit tot metrostation Kralingse Zoom en rijden niet door tot Capelsebrug.