Tramwerkzaamheden Noordsingel

Van 21 oktober tot en met 8 december werkt de RET aan de trambaan op de Noordsingel. We vervangen een gedeelte van de tramsporen en vernieuwen bovenleidingmasten. Na jaren van intensief gebruik zijn deze aan vervanging toe. Daarnaast brengt de RET een zogenaamde versterkingsleiding aan op de bovenleiding om ervoor te zorgen dat tramlijn 4 een betrouwbare verbinding blijft.

Om hinder voor de omgeving te beperken worden, in samenwerking met de gemeente Rotterdam en projectontwikkelaar HD-groep, gelijktijdig riool- en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

Om ervoor te zorgen dat er altijd één zijde van de Noordsingel open is voor verkeer worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Zuidzijde Noordsingel (even huisnummers):

 • Van 21 oktober tot en met 10 november:
  • vernieuwt de RET de trambaan tussen de Herlaerstraat en de Wateringhestraat.
  • brengt de gemeente Rotterdam een rioolleiding voor hemelwater aan onder de trambaan ter hoogte van de Herlaerstraat.
  • vernieuwt de RET enkele bovenleidingmasten en onderdelen van bovenleidingmasten. Tevens worden de bovenleidingmasten geschilderd.
  • brengt de RET een extra bovenleidingkabel aan op de Noordsingel en de Heer Bokelweg tot aan de Schiekade.
  • vinden snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen.

De straat is hierdoor tijdelijk afgesloten voor autoverkeer tussen de Bergweg en de Herlaerstraat. De rest van de straat zal een enkele keer tijdelijk, buiten de spitsuren, gestremd zijn in verband met de aanvoer van bovenleidingmasten en het snoeien van de bomen. Ook parkeerplaatsen worden hierdoor tijdelijk opgeheven. 

Noordzijde Noordsingel (oneven huisnummers):

 • Van 11 tot en met 24 november vernieuwt de RET enkele bovenleidingmasten en brengt de RET een extra bovenleidingkabel aan op de Noordsingel en de Heer Bokelweg tot aan de Schiekade. Tevens worden alle bovenleidingmasten geschilderd. Gelijktijdig vinden snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De straat wordt voor deze werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor autoverkeer.
 • Van 24 november tot en met 8 december wordt ter hoogte van Noordsingel 109 een rioolleiding voor hemelwaterafvoer aangelegd. De straat is hierdoor tussen de Burgemeester Roosstraat en de Bergstraat afgesloten voor autoverkeer.

Wanneer wordt er precies gewerkt?

De werkzaamheden vinden regulier plaats van 07.00 uur tot 19.00 uur. Een gedeelte van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in de nacht:

 • Van 21 tot en met 25 oktober verwijderen en plaatsen we de spoorstaven aan de zuidzijde. Deze werkzaamheden vinden gedeeltelijk in de nacht plaats.
 • Van 21 tot en met 25 oktober vervangen we enkele bovenleidingmasten op de Noordsingel. Deze werkzaamheden vinden plaats in de nacht omdat er dan geen spanning staat op de bovenleiding rondom het werkgebied en de verkeersdrukte op de Bergweg overdag te groot is.
 • Van 28 oktober tot en met 22 november vernieuwt de RET door de weeks enkele onderdelen van de bovenleidingmasten. Een groot deel van deze werkzaamheden vinden in de avond of nacht plaats.

Wat betekenen de werkzaamheden voor reizigers?

Door deze en gelijktijdige werkzaamheden op het Weena stopt tramlijn 4 van 21 oktober tot en met 8 december niet bij haltes Eudokiaplein (op de Noordsingel), Noordsingel, Heer Bokelweg en Weena. Tramlijn 4 is in deze periode gesplitst in twee routes: 

 1. Vanaf Molenlaan via vervangende haltes Eudokiaplein (op de Bergweg), Walenburgerweg, Provenierssingel (vervangt Noordsingel en Heer Bokelweg) en Rotterdam Centraal achterzijde naar Diergaarde Blijdorp en vice versa.
 2. Vanaf Rotterdam Centraal perron D de normale route naar Marconiplein en vice versa.

Maak tussen haltes Rotterdam Centraal achterzijde en tramperron D en E op het Stationsplein gebruik van de fietstunnel naast Rotterdam Centraal. 

Houd rekening met extra loopafstand, reistijd en overstappen. Plan je reis en bekijk de actuele vertrektijden op ret.nl of via de RET Real Time App.