Werkzaamheden tram Benthuizerstraat en Zaagmolenstraat 30 juli-5 oktober

Waarom voert de RET de werkzaamheden uit?

Na jaren van intensief gebruikt zijn de sporen aan vervanging toe. Door de tramsporen te vernieuwen zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een snelle, veilige en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.
Daarnaast wordt tramhalte Benthuizerstraat verplaatst en beter toegankelijk gemaakt. Door het verhogen van het perron wordt een gelijkvloerse instap mogelijk.

Waar en wanneer wordt er precies gewerkt?

De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd:

  • Fase 1a, van 30 juli tot en met 12 augustus: Voorbereidende werkzaamheden kruising Benthuizerstraat - Zaagmolenstraat.
  • Fase 1b, van 13 tot en met 26 augustus: Spoorvernieuwing kruising Benthuizerstraat - Zaagmolenstraat.
  • Fase 2, van 27 augustus tot en met 5 oktober: Spoorvernieuwing Benthuizerstraat.

Fase 1

Benthuizerstraat fase 1

Fase 2

Benthuizerstraat fase 2

Waar komt de toegankelijke halte?

De nieuwe halte wordt aangelegd op de Benthuizerstraat, tussen de Vinkenstraat en de Schoonoordstraat.
Aan beide kanten van de weg wordt een halte geplaatst met een verhoogd perron. Dit verhoogde perron maakt een gelijkvloerse instap mogelijk, wat instappen met bijvoorbeeld een rollator of kinderwagen een stuk prettiger maakt.
Op de plek van de nieuwe halte vervallen enkele parkeerplaatsen.

Wij wonen of werken in de buurt, wat betekent het voor ons?

Het vernieuwen van de tramsporen, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder veroorzaken.
Daarnaast rijdt tram 8 een aangepaste route en krijgt het verkeer te maken met omleidingen.
Uiteraard doen wij ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Tram 8
Tijdens fase 1a, van 30 juli tot en met 12 augustus, blijft de tram gewoon rijden. Vanaf 13 augustus rijdt tram 8 een omleidingsroute. Hoewel de werkzaamheden tot 5 oktober duren, rijdt tramlijn 8 tot en met 7 december via deze aangepaste route. Dit in verband met andere onderhoudswerkzaamheden die door de RET en de Gemeente Rotterdam worden uitgevoerd op de Linker Rottekade.