Werkzaamheden trambaan Brielselaan/ Gaesbeekstraat

Van 29 mei tot en met 6 augustus vervangt de RET de tramsporen op de Gaesbeekstraat en op een gedeelte van de Brielselaan. Na jaren van intensief gebruik zijn de sporen aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Waar wordt er precies gewerkt?

De RET vernieuwt de tramsporen op de Gaesbeekstraat, inclusief de keerlus. Daarnaast worden op de Brielselaan de sporen vervangen tussen Brielselaan 64 en tramhalte Maashaven.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden vinden plaats in meerdere fasen:

  • Van 29 mei tot en met 25 juni* werken we op de Gaesbeekstraat, vanaf Gaesbeekstraat 34 tot en met de keerlus.
  • van 26 juni* tot en met 17 juli vernieuwen we de sporen op de rest van de Gaesbeekstraat.
  • Van 17 juli tot en met 6 augustus worden de sporen op de Brielselaan vervangen.

(* De einddatum van fase 1 en de begindatum van fase 2 kunnen wijzigen wanneer de werkzaamheden vertraging oplopen of spoedig verlopen.)

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Het vernieuwen van de tramsporen en de aan- en afvoer van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. Er wordt gewerkt van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

Een enkele keer vinden er werkzaamheden plaats in de nacht, met name aan de bovenleiding. Omdat er overdag spanning op de bovenleiding staat, kunnen deze werkzaamheden niet overdag uitgevoerd worden. 
Na 6 augustus worden er mogelijk op het traject Brielselaan vanaf de Gaesbeekstraat tot aan het
Maastunnelplein nog enkele onderhoudswerkzaamheden verricht.

De werkzaamheden hebben tevens gevolgen voor verkeer en tramreizigers.

Tramlijn 2

Door de werkzaamheden op de Brielselaan en andere werkzaamheden in de omgeving rijdt tramlijn 2 van 17 juli tot en met 3 september niet naar Charlois.  

  • Van 17 juli tot en met 6 augustus rijdt tramlijn 2 vanaf tramhalte Putsebocht via de 2e Rosestraat naar Rotterdam Centraal. 
  • Van 7 augustus tot en met 3 september rijdt tramlijn 2 naar metrostation Maashaven om vervolgens via de keerlus op de Gaesbeekstraat om te keren richting Keizerswaard.

Reizigers wordt geadviseerd tussen Zuidplein en Charlois gebruik te maken van buslijn 70.
Houd rekening met gewijzigde routes, langere reistijd en aangepaste vertrektijden.
Plan uw reis vooraf op ret.nl of maak gebruik van de RET Real Time App.

Verkeer

De gevolgen voor het verkeer wisselen per fase.

  • Van 29 mei tot en met 25 juni is de Gaesbeekstraat vanaf nummer 34 tot en met de kruising met de Groepstraat afgesloten voor verkeer.

  • van 26 juni tot 16 juli is de Gaesbeekstraat vanaf de kruising Brielselaan - Puttershoekstraat tot Gaesbeekstraat nummer 34 afgesloten voor verkeer. Ook de parallelweg van de Brielselaan is ter hoogte van de Gaesbeekstraat afgesloten.

  • Van 17 juli tot en met 6 augustus wordt er gewerkt op de Brielselaan. Om het verkeer in de richting van metrostation Maashaven tijdens de werkzaamheden doorgang te verlenen wordt een tijdelijke slinger aangebracht op de Brielselaan, ter hoogte van de kruising met de Gaesbeekstraat. Deze tijdelijke doorsteek is niet toegankelijk voor vrachtverkeer. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Pleinweg en de Dordtselaan.