Werkzaamheden tram Kruisplein

Waarom voert de RET de werkzaamheden uit?

Na jaren van intensief gebruik is de trambaan bij u in de buurt aan vervanging toe. Door de tramsporen en wisselcomplexen te vervangen zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Waar en wanneer wordt er precies gewerkt?

Van 19 februari tot en met 1 april worden hoofdzakelijk tussen 07.00 uur en 22.00 uur de tramsporen op en rond het Kruisplein vernieuwd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen:

Fase 1: Van 19 tot en met 25 februari

  • Ontgraven van de grond tussen de sporen op het Kruisplein en de kruising Kruisplein - Weena
  • Voorbereiden tijdelijke doorsteek bij het Marriott Hotel die gebruikt wordt door het verkeer in fase 2
  • Het ontgraven van de grond vindt plaats in de nacht. Door deze werkzaamheden in de nacht uit te voeren zorgt de RET ervoor dat de tram in deze fase kan blijven rijden.

In fase 2 (van 26 feb t/m 18 maart):

  •  is het Kruisplein, tussen het Schouwburgplein en het Weena, afgesloten voor verkeer. (met uitzondering van verkeer voor het Marriott hotel en bevoorrading). Het verkeer wordt omgeleid via het Schouwburgplein en de Karel Doormanstraat. De rijrichting van het Schouwburgplein wordt hiervoor tijdelijk omgekeerd.
  • is de West Kruiskade niet toegankelijk vanaf de Mauritsweg. 
  • is het Weena bovenlangs richting het Hofplein, bij de kruising met het Kruisplein, afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via het Kruisplein / Schouwburgplein en de Karel Doormanstraat.

Fase 3: Van 19 maart tot en met 1 april

  • Herstellen inrit Marriott Hotel
  • Vernieuwen wisselcomplex op de kruising Weena - Kruisplein, aan de zijde van het stationsplein

In fase 2 en 3 zal er sporadisch in de nacht gewerkt worden aan de bovenleiding.

Van 11 februari tot en met 2 maart vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de tramsporen en het wisselcomplex op de kruising West-Kruiskade – Mauritsweg. Deze werkzaamheden vinden in de nacht, van zondag op maandag tot en met donderdag op vrijdag, plaats. Zo zorgt de RET ervoor dat de tram hier kan blijven rijden tijdens de periode van de werkzaamheden.

Wij wonen in de buurt. Wat betekent het voor ons?

Het vernieuwen en onderhouden van de tramsporen, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder veroorzaken. Het verkeer en tramreizigers krijgen te maken met omleidingen. Uiteraard doen wij ons best de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Verkeer

In fase 2 (van 26 feb t/m 18 maart) is de West Kruiskade niet toegankelijk vanaf de Mauritsweg en het Schouwburgplein. Tevens is het Weena bovenlangs richting het Hofplein, bij de kruising met het Kruisplein, afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt rondgeleid via het Kruisplein.

In fase 3 (van 19 maart t/m 1 april) is het Weena richting de Beukelsdijk, bij de kruising met het Kruisplein, afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Weenatunnel.

Openbaar vervoer

In fase 2 (van 26 feb t/m 18 maart) is er geen tramverkeer mogelijk tussen het Kruisplein en Rotterdam Centraal. Tramlijnen 4, 7, 8, 20, 21, 23, 24 en 25 rijden hierdoor een omleidingsroute. Houd rekening met extra reistijd en een eventuele extra overstap. De RET zet Mobike deelfietsen in op het Kruisplein en de West – Kruiskade om de extra reistijd te beperken.

In fase 3 (van 19 maart t/m 1 april) kunnen tramlijnen 4, 7, 8, 20, 21, 23, 24 en 25 hun gebruikelijke haltes op Rotterdam Centraal niet bereiken en stoppen daarom tijdelijk op het Weena op perron E en F (tegenover het gebouw van Nationale Nederlanden).