werkzaamheden trambaan Mauritsweg

Van 28 augustus t/m 23 oktober vernieuwt de RET de trambaan op en rond de kruising Van Oldenbarneveltstraat - Mauritsweg en op en rond het Eendrachtsplein.

Na jaren van intensief gebruik is de trambaan aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Om twee periodes met hinder voor de buurt te voorkomen, voert Eneco gelijktijdig werkzaamheden uit aan het warmtenet. 

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

De werkzaamheden vinden plaats in fasen en zien er in grote lijnen als volgt uit:

Kruising Van Oldenbarneveltstraat - Mauritsweg

  • Van 28 augustus t/m 5 september wordt er ter voorbereiding van de werkzaamheden een tijdelijke rijstrook gemaakt via de stoep naar de Van Oldenbarneveltstraat. 
  • Van 5 tot en met 25 september vernieuwt de RET de tramsporen op de kruising Mauritsweg - Van Oldenbarneveltstraat.
  • Van 25 september tot 2 oktober wordt de stoep naar de Van Oldernbarneveltstraat weer teruggebracht naar de oude situatie.

Omgeving Eendrachtsplein

  • Van 5 september t/m 23 oktober vernieuwt de RET de tramsporen op en rond de kruising Nieuwe Binnenweg - Mauritsweg/ Westersingel.
  • In dezelfde periode werkt Eneco hier aan het warmtenet.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Het vernieuwen van de trambaan, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder en stof veroorzaken. 

De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer.

5 tot en met 25 september

  • Langs de werkgebieden vervallen tijdelijk de parkeerplaatsen.
  • De Westersingel wordt tijdelijk ingesteld als tweerichtingsverkeer met een keerlus ter hoogte van het tramhuisje. Hiervoor worden op enkele plaatsen passeerstroken gecreëerd. Hierdoor vervalt een gedeelte van de parkeerplaatsen.

25 september tot en met 10 oktober

  • Van 25 september tot 2 oktober wordt tevens de stoep bij de Van Oldenbarneveltstraat hersteld.
  • Langs de werkgebieden vervallen tijdelijk de parkeerplaatsen.
  • De Westersingel wordt tijdelijk ingesteld als tweerichtingsverkeer met een keerlus ter hoogte van het tramhuisje. Hiervoor worden op enkele plaatsen passeerstroken gecreëerd. Hierdoor vervalt een gedeelte van de parkeerplaatsen.

11 tot en met 23 oktober