Werkzaamheden trambaan Schiekade

Van 17 juli tot en met 3 september 2021 vernieuwt de RET de tramsporen op de Schiekade, vanaf de Delftsestraat tot net voorbij de kruising met de Heer Bokelweg Na jaren van intensief gebruik zijn de sporen aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. 

Waar en wanneer wordt er precies gewerkt?

De RET vernieuwt de tramsporen op de Schiekade, vanaf de kruising Delftsestraat tot net voorbij de kruising met de Heer Bokelweg. Tevens vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de bovenleiding en vernieuwt de gemeente Rotterdam de verkeersregelinstallatie op de kruising Schiekade – Heer Bokelweg.

Om de kruising met de Heer Bokelweg zo snel mogelijk open te stellen voor verkeer vinden de werkzaamheden in twee fasen plaats:

  • Van 17 tot en met 31 juli wordt er gewerkt vanaf de kruising met de Delfsestraat tot net voorbij de kruising met de Heer Bokelweg. Om werkzaamheden in de toekomst en daarmee gepaard gaande verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, vernieuwt de gemeente Rotterdam van 12 tot en met 30 juli ook de verkeersregelinstallatie op de kruising.
  • Van 1 augustus tot en met 3 september is de kruising met de Heer Bokelweg weer open. In deze periode werken we vanaf de kruising met de Delftsesetraat tot aan de kruising met de Heer Bokelweg.

Wij wonen of werken in de buurt, wat betekent het voor ons?

Het vervangen van de sporen en het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Om de kruising met de Heer Bokelweg zo snel mogelijk open te kunnen stellen wordt er in de eerste week tot 22.00 uur gewerkt. In de weken daarna kan er sporadisch in de avond gewerkt worden.
De onderhoudswerkzaamheden aan de bovenleiding vinden tevens gedeeltelijk in de nacht plaats. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting beperkte hinder geven.

Reizigers en verkeer dienen rekening te houden met een omleiding. De Provenierssingel wordt gebruikt worden in de omleidingsroute van tramlijn 25.

Reizigers
Van 17 juli tot en met 3 september is er geen tramverkeer mogelijk op een gedeelte van de Schiekade. Dit heeft gevolgen voor tramlijnen 4 en 25.

  • Tramlijn 4 wordt tussen de Soetendaalseweg en het Weena omgeleid via de route van tramlijn 8. Tramhaltes Weena, Van den Hoonaardstraat, Eudokiaplein, Noordsingel en Heer Bokelweg komen hierdoor tijdelijk te vervallen.
  • Tramlijn 25 wordt opgesplitst in twee lijnen. tramlijn 25 rijdt van Carnisselande tot Rotterdam Centraal. tramlijn 125 rijdt vanaf de achterzijde van Rotterdam Centraal naar Schiebroek. Tramhaltes Schiekade en Weena komen tijdelijk te vervallen.

Bewoners Provenierssingel, Stationssingel en Bentincklaan
Van 17 juli tot en met 3 september rijdt tramlijn 25 tijdelijk over het spoor op de Provenierssingel, Stationssingel en Bentincklaan

  • De twee tramhaltes op de Provenierssingel worden tijdens de werkzaamheden in gebruik genomen. Hierdoor vervallen tijdelijk drie parkeerplaatsen per halte.
  • De tram rijdt van 17 juli t/m 29 augustus overdag 4 keer per uur. Van 30 augustus tot en met 3 september rijdt de tram op werkdagen overdag 6 keer per uur en in het weekend 4 keer per uur. In de vroege ochtend en avond rijdt de tram tijdens de werkzaamheden 3 keer per uur.

Verkeer
De gevolgen voor het verkeer wisselen per fase.

  • Van 17 tot en met 31 juli is de kruising met de Heer Bokelweg afgesloten voor verkeer. Hierdoor is het niet mogelijk vanuit de Heer Bokelweg linksaf te slaan richting Hofplein. Verkeer wordt omgeleid via de Schiekade, Stadhoudersweg, Statenweg en Weena. Tevens is het niet mogelijk voor verkeer vanuit de Schieweg (richting Hofplein) linksaf te slaan naar de Heer Bokelweg. Verkeer wordt omgeleid via het Hofplein.
  • Van 1 augustus tot en met 3 september zijn op de Schiekade ter hoogte van de werkzaamheden tijdens de spitsuren minder rijbanen beschikbaar en wordt de maximum snelheid verlaagd naar 30 km/h.

Werkzaamheden gemeente Rotterdam
In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 juli brengt de gemeente Rotterdam ter voorbereiding een tijdelijke verkeersregelinstallatie aan op de kruising met de Heer Bokelweg. De overige werkzaamheden aan de installatie vinden overdag plaats. Bij eventuele tegenvallers kan avond- of nachtwerk nodig zijn. Uiteraard wordt dit tot een minimum beperkt.