Werkzaamheden tram Schieweg

Na jarenlang gebruik zijn de tramsporen aan de Schieweg aan vervanging toe. Van 15 tot en met 26 augustus werkt de RET aan het spoor en de wisselcomplexen op de Schieweg, tussen nummer 110 en de kruising met de Bergselaan. Door deze vernieuwing zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Wat gebeurt er precies?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fasen:

Fase 1

  • Van 15 tot en met 17 augustus
  • Voorbereidende werkzaamheden

Fase 2

  • Van 18 tot en met 26 augustus.
  • Vernieuwen tramsporen
  • Tram 25 rijdt een omleidingsroute

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Het vernieuwen van de tramsporen, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder veroorzaken. Het verkeer en tramreizigers krijgen te maken met omleidingen.

Gevolgen voor het verkeer

  • In fase 1 is komende vanuit het Hofplein, tussen 09.30 uur en 15.00 uur één rijstrook afgesloten ter plaatse van de werkzaamheden.
  • In de fase 1 is het, komende vanuit het Hofplein, niet mogelijk te parkeren ter plaatse van de werkzaamheden.
  • In fase 2 is in beide richtingen één rijstrook afgesloten en is het niet mogelijk te parkeren ter plaatse van de werkzaamheden.
  • In fase 2 is, komende vanuit het Stadhoudersplein, de kruising Bergselaan - Schieweg voor rechtdoorgaand verkeer afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Schieweg en de Gordelweg. De kruising blijft wel open voor links- en rechtsafslaand verkeer.