Werkzaamheden trambaan kruising Vasteland - Westzeedijk

Van 16 juli tot en met 16 oktober vernieuwt de RET de tramsporen op de kruising Vasteland – Westzeedijk – Scheeptimmermanslaan. Na jaren van intensief gebruik zijn de sporen aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. 
De gemeente Rotterdam vervangt tijdens de werkzaamheden het asfalt op de noordelijke rijbanen van de Westzeedijk, vanaf de kruising Vasteland tot aan het Droogleever Fortuynplein. Tevens verbetert de gemeente de veiligheid en doorstroming voor fietsers en voetgangers op de kruising Vasteland – Westzeedijk en wordt de gehele verkeersregelinstallatie op de kruising vernieuwd.

Afbeelding 1: de werkgebieden in beeld

Wanneer wordt er waar gewerkt?

 De fasering wordt op dit moment nog verder uitgewerkt, maar ziet er naar verwachting als volgt uit:

 • Van 16 juli tot en met 2 september vernieuwen we de sporen op de kruising Vasteland, Westzeedijk en de Westersingel.
 • Van 15 augustus tot en met 2 september vernieuwt de gemeente tevens het asfalt op de noordelijke banen van de Westzeedijk, vanaf de kruising met het Vasteland tot aan de inrit van het Erasmus MC.
 • Van 5 september tot en met 25 september vernieuwen we de nieuwe sporen op de Scheepstimmermanslaan en bouwen we verder op het Vasteland en de Westzeedijk. In deze periode vernieuwt de gemeente tevens het asfalt op de noordelijke rijbanen van de Westzeedijk, vanaf de inrit naar het Erasmus MC tot aan het Droogleever Fortuynplein.
 • Van 26 september tot en met 16 oktober vinden de laatste werkzaamheden plaats op de Scheepstimmermanslaan, het Vasteland en de Westersingel.

Wij wonen in de buurt, wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Het vervangen van de sporen en het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer kan geluidshinder veroorzaken. 
Reizigers en verkeer dienen rekening te houden met omleidingen.

Wat betekenen de werkzaamheden voor het verkeer?

De werkzaamheden aan de tramsporen en ook het asfalteren van de Westzeedijk, vinden in verschillende fasen plaats om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Hinder is echter niet te voorkomen.

De fasering wordt op dit moment nog verder uitgewerkt, maar de gevolgen voor het verkeer zien er naar verwachting als volgt uit:

Verkeer Vasteland – Westzeedijk:

 • Op het Vasteland en de Westzeedijk zijn tijdens de werkzaamheden minder rijbanen beschikbaar. Om het verkeer op het Vasteland en de Westzeedijk zoveel mogelijk te beperken, wordt doorgaand verkeer gedurende de gehele periode van de werkzaamheden geadviseerd om te rijden.
 • Van 14 augustus tot en met 2 september is er geen autoverkeer mogelijk vanuit het Vasteland naar de Westzeedijk.
 • Van 5 tot en met 24 september is er geen autoverkeer mogelijk vanuit de Westzeedijk naar het Vasteland.

Verkeer Scheepvaartkwartier uit:

 • Van 25 juli tot en met 24 september is het voor autoverkeer niet mogelijk vanuit de Scheepstimmermanslaan linksaf te slaan richting de Westzeedijk.
 • Het blijft te allen tijde mogelijk om de Scheepstimmermanslaan uit te rijden naar het Vasteland.

Verkeer Scheepvaartkwartier in:

 • Van 25 juli tot en met 2 september is het voor verkeer niet mogelijk vanuit het Vasteland de Scheepstimmermanslaan in te rijden. De Scheepstimmermanslaan is in deze periode wel bereikbaar vanuit de Westzeedijk.
 • Van 5 tot en met 10 september en van 19 tot en met 24 september is het voor autoverkeer ook vanuit de Westzeedijk niet mogelijk om de Scheepstimmermanslaan in te rijden. Autoverkeer naar het Scheepvaartkwartier kan gebruik maken van de Kievitslaan. Vrachtwagens kunnen gebruik maken van de Parkhaven.

Verkeer Westersingel:

 • Van 25 juli tot en met 10 september is het vanuit de Westersingel alleen mogelijk rechtsaf te slaan naar de Westzeedijk. Autoverkeer wordt vervolgens voor de Kunsthal naar de Beneden Westzeedijk geleid.
 • In het weekend van 20 augustus en in de week van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september is de Westersingel afgesloten aan de zijde van het Vasteland/ de Westzeedijk.

Plattegronden van de eerste fasen:

Afbeelding 2: Van 16 tot en met 24 juli. Minder rijbanen beschikbaar op het Vasteland en de Westzeedijk.

 

Afbeelding 3: Van 25 juli tot en met 13 augustus. Minder rijbanen beschikbaar op het Vasteland en de Westzeedijk.

 

Wat betekenen de werkzaamheden voor reizigers?

De werkzaamheden hebben gevolgen voor tramlijnen 7 en 8. 

 • Tramlijn 7 wordt tijdens de werkzaamheden ingekort tot Woudestein – Rotterdam Centraal. 
 • Tramlijn 8 wordt tijdens de werkzaamheden ingekort worden tot Kleiweg – Oostplein.
 • Tramlijn 18 rijdt tijdens de werkzaamheden op de route Spangen – Droogleever Fortuynplein.