Tramwerkzaamheden Zaagmolendrift

 

Van 29 juli tot en met 14 september 2019 vernieuwt de RET de tramsporen op de Zaagmolendrift. Na jaren van intensief gebruik is de trambaan aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden zorgt de RET ervoor dat de tram ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

UPDATE: 
In verband met grootschalige bouwactiviteiten in de buurt starten de werkzaamheden aan de trambaan eerder dan gepland, op 29 juli aanstaande. In deze periode liggen de bouwactiviteiten aan de Vletstraat stil.

Waar wordt er gewerkt en wat gebeurt er precies?

De RET vernieuwt de tramsporen vanaf halverwege de Zaagmolenbrug tot aan de kruising Zaagmolenstraat – Vletstraat.

Wij wonen in de buurt. Wat betekenen de werkzaamheden voor ons?

Het vernieuwen van de tramsporen, evenals het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluidshinder veroorzaken. Het verkeer, bus- en tramreizigers krijgen te maken met omleidingen.

Verkeer
De Zaagmolenbrug, de Zaagmolendrift en de Zaagmolenstraat tot aan de Vletstraat zijn van 29 juli tot en met 14 september afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid. De brug blijft wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
De parkeerplaatsen in het werkgebied en aan het begin van de Zwaanshalskade zijn gedurende de werkzaamheden niet beschikbaar.

Om de hinder voor het verkeer te beperken houden we de kruisingen zoveel mogelijk open en werken we in 3 fasen.

  • Van maandag 29 juli tot en met zondag 18 augustus blijft de kruising met de Zwaanshalskade open voor verkeer. De kruising met de Zwaanshals is in deze periode gedurende in totaal 7 dagen afgesloten voor verkeer, op 2,3,10,11,12,15 en 16 augustus.
    In de Zwaanshals wordt tijdens deze dagen tweerichtingsverkeer ingesteld.
    Ter hoogte van de Witte Zwaanhof, vervallen tijdelijk enkele parkeerplaatsen zodat het verkeer ruimte heeft te passeren.

Fase 1: kruising Zwaanshals open voor verkeer

Fase 1: kruising Zwaanshals gedurende 7 dagen afgesloten voor verkeer

  • Van maandag 19 augustus tot en met zondag 8 september wordt er gewerkt tussen de Zaagmolenbrug en de Zwaanshals. De Zwaanshalskade is alleen bereikbaar via de Zaagmolenbrug. Er wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingesteld op de Zaagmolenkade. In deze straat, tegen de Zaagmolenbrug, vervallen tijdelijk enkele parkeerplaatsen zodat het verkeer ruimte heeft om te keren.

Fase 2: Zwaanshalskade bereikbaar via Zaagmolenbrug

  • Van maandag 9 september tot en met zaterdag 14 september vinden er afrondende werkzaamheden plaats in het gehele werkgebied. Door middel van een rijdende afzetting en verkeersregelaars houden we de weg open voor verkeer.

Werktijden
Er wordt regulier gewerkt tussen 07.00 en 16.00 uur. Indien nodig werken we door tot 22.00 uur.
In de nacht van 28 op 29 juli maken we het werkgebied spanningsvrij en maken we een start met het verwijderen van de bovenleiding. Daarnaast plaatsen we de benodigde afzettingen voor het verkeer.

Wat betekenen de werkzaamheden voor reizigers?

  • Van 29 juli tot en met 18 augustus rijdt tram 8 een aangepaste route tussen de tramhaltes Weena en Benthuizerstraat. De tram volgt op dit traject de route van lijn 4, via de Noordsingel en de Bergweg.
  • Door gelijktijdige werkzaamheden in het Kleiwegkwartier rijdt tram van 19 augustus tot en met 15 september een aangepaste route na tramhalte Zaagmolenbrug. Tram 8 rijdt in deze periode vanuit Spangen na tramhalte Zaagmolenbrug via de Crooswijksestraat en de Boezemweg naar tramhalte Oostplein vice versa.
  • In het Kleiwegkwartier vernieuwt niet alleen de RET de tramrails, maar voert ook de gemeente Rotterdam grootschalige werkzaamheden uit op het Bergpolderplein. Deze werkzaamheden duren tot juli 2020. Vanaf 16 september rijdt tram 8 daardoor na tramhalte Station Noord een aangepaste route naar tramhalte Molenlaan via de Straatweg.

Plan je reis vooraf op ret.nl of maak gebruik van de RET Real Time App.