Skip to content

Toelichting

1.   REV-pas en/of DVP

RET geeft de Rail- en Elektrotechnische Veiligheidspas (REV-pas) uit. Met deze pas kan de houder aantonen over welke bevoegdheden hij beschikt ten aanzien van de railveiligheid (o.a. lwb-metro, llv-metro, vhp-metro, bb, vhp-tram) en de elektrotechnische veiligheid (vop, etc).

Uitgifte van de pas gaat via de afdeling Instructie & Training van de RET. De functionaris is verplicht deze pas bij zich te dragen als hij zijn bevoegdheden uitoefent. Hierop wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

RET is ook bezig met de invoering van het landelijk digitaal veiligheidspaspoort (DVP) van railAlert dat ook bij ProRail in gebruik is. Dit is in samenwerking met HTM, GVB en Regiotram Utrecht.

Vanaf 1 september 2020 is iedereen die de metrobaan betreedt verplicht het metro-DVP te hebben.

Lees hier wat dat precies betekent.

2.   Keuringen spoorwegveiligheid

Voor de gecombineerde bevoegdheid lwb-metro/llv-metro/vhp-metro verlangt RET dat de kandidaat voldoet aan alle onderstaande keuringseisen (conform railAlert). De bevoegdheden kunnen voor RET en HTM niet 'los' behaald worden.

Vraagstelling

Leeftijd

Geldigheid

Leider werkplekbeveiliging en leider lokale veiligheid(lwb-metro/llv-metro)

Medisch

n.v.t.

Deze wordt mee gekeurd onder 
Veiligheidspersoon

Psychotechnisch

n.v.t.

Onbeperkt (op indicatie)

Veiligheidspersoon (vhp-metro)

Medisch

54 en jonger 
55 en ouder

4 jaar
2 jaar

Psychotechnisch

n.v.t.

4 jaar

 

Om bij de RET een bevoegdheid te krijgen en te behouden als lwb-metro/llv-metro/vhp-metro dienen de keuringsgegevens overlegd te worden. Ook uitslagen van periodieke keuringen dienen tijdig te worden overlegd. De bevoegdheid vervalt zodra in de RET-administratie aan één van de vereisten niet meer wordt voldaan.

3.  Vergunningproces werkzaamheden

(in nabijheid van tram- of metro-infrastructuur)

Per 1 december 2015 is de Wet lokaal spoor van kracht. Deze wet schrijft voor dat de voor het uitvoeren van werkzaamheden op, in, boven, naast of onder de tram- of metrobaan een vergunning is vereist. Het begrip 'werkzaamheden' dient ruim te worden uitgelegd en daaronder dient in dit verband ook te worden verstaan het (tijdelijk) plaatsen van objecten in de nabijheid van de railinfrastructuur.

Voor meer informatie over of het aanvragen van vergunningen, kunt u de website van de MRDH raadplegen.