Toelichting

1.   REV-pas en/of DVP

RET geeft de Rail- en Elektrotechnische Veiligheidspas (REV-pas) uit. Met deze pas kan de houder aantonen over welke bevoegdheden hij beschikt ten aanzien van de railveiligheid (o.a. lwb-metro, llv-metro, vhp-metro, bb, vptvhp-tram) en de elektrotechnische veiligheid (vop, etc).

Uitgifte van de pas gaat via de afdeling Instructie & Training van de RET. De functionaris is verplicht deze pas bij zich te dragen als hij zijn bevoegdheden uitoefent. Hierop wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

RET is ook bezig met de invoering van een landelijk digitaal veiligheidspaspoort (DVP). Deze zal de REV-pas gaan vervangen. Zie voor meer informatie over het DVP-lokaal spoor de site van railAlert.

2.   Keuringen spoorwegveiligheid

Voor de bevoegdheid lwb-metro/vhp-metro verlangt RET dat de kandidaat voldoet aan de onderstaande keuringseisen.

Vraagstelling

Leeftijd

Geldigheid

Leider werkplekbeveiliging (lwb-metro)

Medisch

n.v.t.

Deze wordt mee gekeurd onder 
Veiligheidsman

Psychotechnisch

n.v.t.

Onbeperkt (op indicatie)

Veiligheidsman (vhp-metro)

Medisch

tot 40 
40 - 50
boven 50

5 jaar
4 jaar
2 jaar

Psychotechnisch

n.v.t.

5 jaar

 

Om bij de RET een bevoegdheid te krijgen en te behouden als lwb-metro/vhp-metro dienen de keuringsgegevens overlegd te worden. Ook uitslagen van periodieke keuringen dienen tijdig te worden overlegd. De bevoegdheid vervalt zodra in de RET-administratie aan één van de vereisten niet meer wordt voldaan.

3.  Vergunningproces werkzaamheden

(in nabijheid van tram- of metro-infrastructuur)

Per 1 december 2015 is de Wet lokaal spoor van kracht. Deze wet schrijft voor dat de voor het uitvoeren van werkzaamheden op, in, boven, naast of onder de tram- of metrobaan een vergunning is vereist. Het begrip 'werkzaamheden' dient ruim te worden uitgelegd en daaronder dient in dit verband ook te worden verstaan het (tijdelijk) plaatsen van objecten in de nabijheid van de railinfrastructuur.

Voor meer informatie over of het aanvragen van vergunningen, kunt u de website van de MRDH raadplegen.