Werkzaamheden

Om onze reizigers een snelle, veilige en comfortabele reis te bezorgen, is goed onderhoud aan onze stations, sporen en haltes van cruciaal belang. Overlast voor de omgeving is bij het uitvoeren van deze werkzaamheden onvermijdelijk. We beperken de overlast tot een minimum door werkzaamheden op elkaar af te stemmen en werk uit te voeren op rustige tijdstippen.

Gevolgen voor omwonenden

Op deze pagina vindt u de meest omvangrijke werkzaamheden die wij in de komende periode uitvoeren aan ons vervoersnetwerk in de regio Rotterdam. Wij informeren u over de gevolgen die deze werkzaamheden hebben voor u als omwonende of als ondernemer in de omgeving. 

Geluidshinder wielen op het spoor

Het contact van de wielen van de metro of de tram met het spoor kan een hinderlijk geluid opleveren. Omdat we regelmatig vragen krijgen kunt u via onderstaande link meer lezen over dit onderwerp: