Skip to content

Werkzaamheden

Om onze reizigers een snelle, veilige en comfortabele reis te bezorgen, is goed onderhoud aan onze stations, sporen en haltes van cruciaal belang. Overlast voor de omgeving is bij het uitvoeren van deze werkzaamheden onvermijdelijk. We beperken de overlast tot een minimum door werkzaamheden op elkaar af te stemmen en werk uit te voeren op rustige tijdstippen.

Gevolgen voor omwonenden

Binnenkort vind u hier het overzicht van de meest omvangrijke werkzaamheden die de RET de komende periode uitvoert aan het vervoersnetwerk in de regio Rotterdam. Wij informeren omwonenden en ondernemers kort voor de werkzaamheden per brief over de specifieke impact. 

Geluidshinder wielen op het spoor

Het contact van de wielen van de metro of de tram met het spoor kan een hinderlijk geluid opleveren. Omdat we regelmatig vragen krijgen kunt u via onderstaande link meer lezen over dit onderwerp: