Werkzaamheden

Om onze reizigers een snelle, veilige en comfortabele reis te bezorgen, is goed onderhoud aan onze stations, sporen en haltes van cruciaal belang. Overlast voor de omgeving is bij het uitvoeren van deze werkzaamheden onvermijdelijk. We beperken de overlast tot een minimum door werkzaamheden op elkaar af te stemmen en werk uit te voeren op rustige tijdstippen.

De meest actuele werkzaamheden voor tram en metro vindt u hieronder. Ook is er een jaaroverzicht 2019 voor tramwerkzaamheden en metrowerkzaamheden

Gevolgen voor omwonenden

Op deze pagina vindt u de meest omvangrijke werkzaamheden die wij in de komende periode uitvoeren aan ons vervoersnetwerk in de regio Rotterdam. Wij informeren u over de gevolgen die deze werkzaamheden hebben voor u als omwonende of als ondernemer in de omgeving.