Skip to content

Privacyverklaring

De RET hecht eraan om te handelen naar de rechten en plichten die zijn vormgegeven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is voor de RET daarom ook belangrijk om transparant te zijn naar haar klanten over de verwerking van persoonsgegevens. Het is voor de RET ook belangrijk dat persoonsgegevens van klanten zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Hoe wij als RET gegevens van onze reizigers verwerken en waarvoor we deze gegevens gebruiken leest u in onze “privacyverklaring”. De privacyverklaring en veel gestelde vragen vindt u hier.