Skip to content

2022 was een jaar van vallen en opstaan. Na de laatste coronabeperkingen nam het aantal reizigers in de loop van het jaar fors toe – maar nog altijd te weinig om zonder steunmaatregelen de dienstverlening in stand te houden. Daarnaast hadden we te maken met afschalingen door personele krapte. Tegelijkertijd vielen er veelbelovende besluiten over het netwerk van de toekomst: er komt een nieuwe Oeververbinding over de Maas aan de oostkant van de stad en er komen middelen vrij om de metrocapaciteit van de RET op te voeren. Klanten beloonden de RET in 2022 met een waarderingscijfer van 7,9. Met dank aan al die collega’s die zich elke dag weer hebben ingezet om de Rotterdamse regio in beweging te houden.

De cijfers